احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

تسلی دادن فرزند مرده

1. تسلی دادن مصیبت زدگان، یکی از مستحباتی است که بر آن تاکید شده است مخصوصا تسلی دادن به کسی که فرزندش مرده(602).
2. چگونگی تسلیت بستگی می دهند. فرزند برای پدر و مادر خود شفیعی است که شفاعتش در پیشگاه خداوند پذیرفته است؛ حتی فرزندی که سقط شده، همچون افراد خشمگین بر در بهشت می ایستد و می گوید: بهشت وارد نمی شوم، مگر پدر و مادرم نیز وارد شوند؛ پس خداوند والدین او را به بهشت می برد(603).

نبش قبر کودک

شکافتن قبر کودک نیز حرام است(604).

میراث