احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

مکان نماز گزار

1. برای زن مکروه است که هنگام نماز بدون وجود حائل یاده ذراع فاصله جلوتر از مرد باشد ا خواه هر دو نابالغ باشند با یکی بالغ و دیگری نابالغ(454).

لباس نماز گزار

1. ارگ پسر بچه در حال نماز لباس حریر بر تن داشته باشد، نمازش باطل است(455).
2. اگر پسر بچه در حال نماز طلا بر تن داشته باشد بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است(456).
3. پوشش دختر بچه در حال نماز مانند پوشش زنان بالغ است؛ پوشاندن سر و گردن بر او لازم نیست(457).
4. مستحب است که موهای دختر بچه را در حال نماز بپوشانند(458).

اذان و اقامه

1. هر چند گفتن اذان و اقامه برای کودکگ نیز مستحب است؛ ولی برای نماز جماعت افراد بالغ کفایت می کند(459).