احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

بلوغ و اعمال عبادی

1. بلوغ
2. تقلید
3. طهارت
4. نماز
5. روزه
6. خمس
7. زکات
8. حج
9. امر به معروف و نهی از منکر
10. جهاد

نشانه های بلوغ

1. بلوغ پسران و دختران با یکی از علامتهای زیر معلوم می شود:
روییدن موی زبر بر عانه - زیر شکم ، بالای عورت -
بیرون آمدن منی.
تمام شدن پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران(404).
2. به جز سن، سایر علایم که در بلوغ گفته شد در پسر و دختر یکسان است(405).
3. روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و روی سینه و زیر بغل و نیز درشت شدن صدا و امثال اینها نشانه بلوغ نیست، ولی اگر انسان از این علایم، به بلوغ یقین کند، به بلوغ ثابت می شود(406).
4. در خارج شدن منی، فرقی نیست که شخص در خواب باشد یا بیداری با جماع باشد یا احتلام یا غیر آن(407).
5. چنانچه پسر پیش از رسیدن به پانزده سال محتلم شود، یا موی زبر بر عانه اش بروید بالغ می شود(408).

عادت ماهانه دختران

1. یکی از علائم بلوغ دختران، دیدن خون حیض است(409).
2. دختری که یقین داریم نه سالش تمام نشده، اگر خونی ببیند که خصوصیات حیض را دارا باشد، حکم به حیض بودنش نمی شود(410).
3. خونی که دختر پیش از نه سالگی می بیند:
اگر خون زخم یا چیز دیگری نباشد، بعید نیست که محکوم به استحاضه باشد(411).
چنانچه خون زخم و امثال ان نباشد، استحاضه باشد ولی این که همیشه محکوم به استحاضه باشد محل اشکال است(412).
چنانچه معلوم نباشد که خون زخم و دمل و امثال ان است، و دختر نیز دارای دمل و زخمی نباشد، بنابر احتیاط خون استحاضه است(413).
4. دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی از او خارج شود که خصوصیات حیض را داشته باشد، ان خون، حیض است و به عنوان علامت بلوغش محسوب می شود(414).