احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

شستشوی بدن (غسل دادن)

1- غسل دادن نوازد، مستحب است(2).
2- اگر غسل دادن برای نوزاد ضرر داشته باشد، مستحب نیست(3).
3- اگر غسل دادن نوزاد و یا سه روز تأخیر بیفتد مانعی ندارد، ولی اگر به حدی تأخیر بیفتد که به او نوازد نگویند. بهتر است، رجاءاً(4) غسل دهند(5).

نخستین غذا (کام برداشتن)

مستحب است - حتی پیش از خوردن شیر مادر - با آب فرات و تربت سیدالشهداء (علیه السلام) کام طفل را بردارند(6).

نخستین سخن (اذان و اقامه)

مستحب است در روز اول و تولد نوزاد، یا پیش از افتادن بند ناف او، در گوش راستش اذان، و در گوش چپش اقامه بگویند(7).