فهرست کتاب


التوحید (ترجمه کتاب توحید شیخ صدوق پیرامون صفات و نشانه های خداوند متعال)

شیخ صدوق مترجم و شارح:استاد علی اکبر میرزایی‏

51. باب ان العرش خلق أرباعا

51. در مورد این که عرش الهی، چهارمین آفریده بود.

1. حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید (رحمهم الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن علی بن اسماعیل، عن حماد بن عیسی، عن ابراهیم بن عمر الیمانی، عن أبی الطفیل، عن أبی جعفر، عن علی بن الحسین (علیهما السلام) قال:
ان الله عزوجل خلق العرش أرباعا، لم یخلق قبله الا ثلاثة أشیاء: الهواء و القلم و النور، ثم خلقه من أنوار مختلفة: فمن ذلک النور نور أخضر اخضرت منه الخضرة و نور أصفر اصفرت منه الصفرة، و نور أحمر احمرت منه الحمرة، و نور أبیض و هو نور الأنور و منه ضوء النهار ثم جعله سبعین ألف طبق، غلظ کل طبق کأول العرش الی أسفل السافلین لیس من ذلک طبق الا یسبح بحمد ربه و یقدسه بأصوات مختلفة و ألسنة غیر مشتبهة، و لو اذن للسان منها فأسمع شیئا مما تحته لهدم الجبال و المدائن و الحصون و لخسف البحار و لأهلک ما دونه، له ثمانیة أرکان علی کل رکن منها من الملائکة مالا یحصی عددهم الا الله عزوجل، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، و لو حس شی ء مما فوقه ما قام لذلک طرفة عین بینه و بین الاحساس الجبروت و الکبریاء و العظمة و القدس و الرحمة ثم العلم و لیس وراء هذا مقال.
1. امام باقر (علیه السلام) از امام سجاد (علیه السلام) نقل می کنند که آن حضرت فرمودند: خداوند بزرگ، عرش را چهارمین آفریده، خلق نمود، به طوری که قبل از آن فقط سه چیز را آفریده بود: هوا، قلم و نور. سپس عرش را از نورهای گوناگون خلق کرد. یکی از نورها، نور سبزی بود که سبزها از او سبز شدند و نور زردی که زردها از او زرد شدند و نور قرمزی که از او قرمز شدند و نور سفیدی که نور تمام نورها است و روشنایی روز از آن است.
سپس آن را هفتاد هزار طبقه قرار داد که اندازه هر کدام به اندازه اول عرش تا پایین ترین حد است و هیچ طبقه ای نیست، مگر این که ستایش پروردگار خود را می گویند و با صداهای گوناگون و زبان های متفاوت او را پاک می خوانند.
و اگر برای زبانی از آنها اجازه داده می شد که چیزی را که زیر آن است را به گوش دیگران برساند، کوه ها، شهرها، قلعه ها نابود می شدند و دریاها خشک می گشتند و غیر از خدا، همه چیز نابود می شدند. برای عرش، هشت ستون وجود دارد که بر هر ستونی، فرشتگانی که تعدادشان را فقط خدا می داند، فرشته است که شبانه روز تسبیح خداوند می گویند و افتراء (به خدا) نمی بندند.
و اگر طبقه پایین تر، چیزی از طبقه بالا را احساس و درک کند، بین این دو طبقه، احساس، جبروت، کبریاء، بزرگی، پاکی، رحمت و سپس علم، حتی به اندازه یک چشم به هم زدن، باقی نمی ماند و بیشتر از این سخنی نیست.

52. باب منی قول الله عزوجل (وسع کرسیه السموات و الأرض)