فهرست کتاب


التوحید (ترجمه کتاب توحید شیخ صدوق پیرامون صفات و نشانه های خداوند متعال)

شیخ صدوق مترجم و شارح:استاد علی اکبر میرزایی‏

39. باب لطف الله تبارک و تعالی

39. درباره لطف (مهربانی) خداوند

1. حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید (رحمهم الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أبیه، عن سعید بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال:
ما خلق الله خلقا أصغر من البعوض، و الجرجس أصغر من البعوض، و الذی تسمونه الولغ أصغر من الجرجس و ما فی الفیل شی ء الا و فیه مثله، و فضل علی الفیل بالجناحین.
1. از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که آن حضرت فرمودند: خداوند مخلوقی را کوچک تر از پشه نیافریده است و جیرجیرک از پشه هم کوچک تر است و چیزی که به آن ولغ می گویند، از جیرجیرک کوچک تر است و هر چه در فیل هست، مانند آن در این حیوان وجود دارد و نسبت به فیل دو بال دارد.

40. باب أدنی ما یجزی ء من معرفة التوحید