فهرست کتاب


التوحید (ترجمه کتاب توحید شیخ صدوق پیرامون صفات و نشانه های خداوند متعال)

شیخ صدوق مترجم و شارح:استاد علی اکبر میرزایی‏

21. درباره تفسیر سخن خداوند که فرموده است: خداوند آنها را به مسخره گرفت. و فرمود: خداوند آنها را مورد تمسخر قرار می دهد. و

می فرماید: و آنها نقشه کشیدند و خداوند هم نفشه کشید و خداوند بهترین نقشه کش ها است و (دیگر) فرموده است: آنها با خداوند نیرنگ کردند، در

حالی که او با آنها نیرنگ کرد.
1. حدثنا محمد بن ابراهیم بن أحمد بن یونس المعاذی قال: حدثنا أحمد بن محمد سعید الکوفی الهمدانی قال: حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال، عن أبیه، عن الرضا علی بن موسی (علیهما السلام) قال:
سألته عن قول الله عزوجل سخر الله منهم و عن قول الله عزوجل: الله یستهزی بهم و عن قوله: و مکروا و مکر الله و عن قوله یخادعون الله و هو خادعهم فقال: ان الله تبارک و تعالی لا یسخر ولا یستهزی ء و لا یمکر و لا یخادع و لکنه عزوجل یجازیهم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء، و جزاء المکر و الخدیعة، تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا.
1. علی بن حسن فضال از پدرش نقل می کند که می گوید: از امام رضا (علیه السلام) درباره سخن خداوند پرسیدم که فرموده است: خداوند آنها را به مسخره گرفت.(39) و (در جای دیگر) فرموده است: خداوند آنها را مورد تمسخر قرار می دهد.(40) و می فرماید: و آنها نقشه کشیدند و خداوند هم نقشه کشید و خداوند بهترین نقشه کش ها است.(41) و (دیگر) فرموده است: آنها با خداوند نیرنگ کردند، در حالی که او با آنها نیرنگ کرد.(42) آن حضرت فرمودند: خداوند مسخره نمی کند و کسی را مورد تمسخر قرار نمی دهد، نیرنگ نمی زند و فریب نمی خورد، اما خداوند سزای مسخره کردن، به تمسخر گرفتن، نیرنگ و حیله را جایز شمرده است و خداوند از آن چه ستمکاران می گویند، بالاتر و بزرگ است.

22. باب معنی جنب الله عزوجل