فهرست کتاب


التوحید (ترجمه کتاب توحید شیخ صدوق پیرامون صفات و نشانه های خداوند متعال)

شیخ صدوق مترجم و شارح:استاد علی اکبر میرزایی‏

20. درباره تفسیر سخن خداوند که فرموده است: آیا به جز آن چه خداوند و فرشتگان در سایبانی از ابر می آورند، نگاه می کنند.

1. حدثنا محمد بن ابراهیم بن أحمد بن یونس المعاذی، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید الکوفی الهمدانی، قال: حدثنا علی بن الحسن ابن علی بن فضال، عن أبیه، عن الرضا علی بن موسی (علیهما السلام) قال:
سألته عن قول الله عزوجل: هل ینظرون الا أن یأتیهم الله فی ضلل من الغمام و الملائکة قال: یقول: هل ینظرون الا أن یأتیهم الله بالملائکة فی ظلل من الغمام، و هکذا نزلت.
1. علی بن حسن فضال از پدرش نقل می کند که می گوید: از امام رضا (علیه السلام) درباره سخن خداوند پرسیدم که فرموده است: آیا به جز آن چه خداوند و فرشتگان در سایبانی از ابر می آورند، نگاه می کنند.(38) آن حضرت فرمودند: منظور این است که آیا به جز آن چه خداوند آنها را با فرشتگان در سایبانی از ابر می آورد، نگاه می کنند و آیه این گونه نازل شده است.

21. باب تفسیر قول الله عزوجل: سخر الله منهم الله یستهزی بهم و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین یخادعون الله و هو

خادعهم