فهرست کتاب


مجموعه رسائل جلد 1

علامه سید محمد حسین طباطبائی

مقدمه:

جلد اول و دوم بررسی های اسلامی شامل مجموعه کامل مقاله ها، پرسش ها و پاسخ ها، از استاد سید محمد حسین طباطبائی (قدس سره) قبلا در اختیار علاقه مندان آثار پر بهای استاد قرار گرفته است و اینک مجموعه ای از رسائل استاد علامه، تقدیم می شود. جلد اول و دوم این مجموعه شامل رساله های زیر است:
1 - رساله اثبات واجب الوجود؛
2 - رساله ای درباره توحید؛
3 - خلق جدید پایان ناپذیر؛
4 - رساله ای درباره وحی؛
5 - رساله علی و فلسفه الهی؛
6 - رساله ای درباره اعجاز و معجزه؛
7 - رساله الولایه (و ولایت نامه)؛
8 - رساله ای در علم؛
9 - رساله برهان؛
10 - رساله ای در علم امام.
بعضی از این رسائل را محروم علامه طباطبائی خود به فارسی نوشته اند مانند: رساله وحی - وحی یا شعور مرموز - و رساله اعجاز و معجزه و بقیه را که به زبان عربی تالیف شده، اساتید محترمی در تهران و تبریز و حوزه علمیه قم به فارسی ترجمه کرده اند که در مقدمه یا موخره هر رساله، نام آن بزرگواران را آورده ایم.
البته این مجموعه رساله ها، شامل همه رسائل استاد علامه طباطبائی نیست، بلکه بعضی دیگر از رسائل ایشان یا اصولا تاکنون چاپ نشده - و هنوز مخطوط است - و یا فقط به عربی و در ضمن در یادنامه ها انتشار یافته است که از آن جمله است: رساله در اعتباریات، رساله در نبوت و... می باشد، که در مقدمه جلد اول بررسی های اسلامی - مجموعه مقالات - فهرست نام آنها ذکر شده است و امیدواریم بالاخره برای استفاده عموم، مجموعه آنها نیز به فارسی ترجمه و منتشر گردد.
یاد آوری این نکته بی تناسب نیست که به هنگام تنظیم مجموعه رسائل و مجموعه بررسی های اسلامی که در چهار جلد و چند صد صفحه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است، اوقات زیادی از مرحوم استاد بزرگوار را برای اصلاح و تکمیل مطالب گرفتیم و در واقع این تشویق علمی استاد و تلاش پی گیر تلمیذ کوچک ایشان، مجموعه ای را آمده ساخت که اگر به موقع اقدام نمی شد شاید بخش عمده این مباحث و مقالات، امروز در اختیار عموم قرار نداشت.
از یکایک اساتید عظام و دوستان محترم که ترجمه ها و یا توضیحات مفید آنها را در این مجموعه آورده ایم، سپاس گذارم و امیدوارم که دعای خیر استاد که در زمان حیات بدرقه راه آنان بود، هم چنان استمرار یابد! والله من وراء القصد.

رساله ای در اثبات واجب الوجود:

ترجمه آیه الله محمد محمدی گیلانی: