فهرست کتاب


توبه آغوش رحمت

استاد حسین انصاریان‏

سخن ناشر:

امنیت و آرامش ، مصونیت نفس از رذایل، حفظ اندیشه از افکار آلوده، رسیدن به حسنات اخلاقی، طی مراتب کمال، همچنین ساختن شخصیت انسان برای انسانیت، بدست آوردن کمالات معنوی و محقق شدن به حقایق الهیه و اتصال به منبع فیض و رسیدن به مقام قرب الهی و ورود به دایره ی محبت الهی و پیدا کردن فضائل انسانی و رسیدن به سعادت اخروی، همه اموری است که برای انسان حاصل نمی شود مگر به ترک گناه.
انسان گناهکار از درک فیوضات و اخذ امور معنویه تا زمانی که ورطه ی گناه و معصیت خارج نشده است محروم است، پس کسب مجموعه ی خیر در عالم هستی ممکن نیست مگر به ترک گناه.
انسان آلوده ی به معصیت و گناه ، زمینه ی رشد و پرورش استعدادهای درونی و معنوی و قوای جسمانی و روانی خود را برای رسیدن به کمال مطلوب سد نموده، و مانع حرکت خود به سوی طی مراتب می شود.
لکن وجود مبارک حضرت حق از باب رحمت به انسان بابی را برای معصیت کاران جهت جبران مافات گشوده است که با ورود به سرزمین حقایق این حقیقت عرشی، انسان آلوده، غیر از این که تمام آلودگی های خود را از صفحه ی نفس می زداید، به درجات بالای معنوی نیز دست پیدا می کند.
این حقیقت عرشی چیزی نیست جز توبه توبه آغوش رحمت الهی است، توبه حقیقی عرشی و نورانی و سبب دورافتادگان به اصل و محبوب است.
این مرتبه را مقامات بسیار بالایی است و به مراتب این حقیقت و طی مراحل آن در آیات و روایات به صورتی مبسوط بحث شده است و فهم مطالب این مجموعه از آیات و روایات نیازمند تفسیر و تبیین دقیق و عمیق مستند بر مطالب علمی است.
اندیشمند محقق و عالم متتبع استاد حسین انصاریان در سال 1363 شمسی مباحثی و تحقیقی پیرامون موضوع توبه مطرح فرمودند که در آن زمان بسیار مورد استقبال طلاب و دانشجویان و قشر جوان جامعه قرار گرفت و منشاء اثرات بسیار بالائی شد.
جناب حجه السلام حاج سید محمد جواد هاشمی یزدی مدیریت محترم مرکز تحقیقاتی دارالصادقین پیشنهاد تبدیل این مجموعه را به کتاب جهت استفاده بیشتر جامعه از این مجموعه را نمودند.
سخرانی ها توسط موسسه دارالعرفان پیاده به محضر استاد عرضه شد، ایشان نیز مباحث را با تفسیری دقیق بر اساس مبانی علمی بر رشته تحریر در آوردند. بر اساس پیشنهاد عده ای از محققین محترم، موسسه دارالعرفان ضمن تحقیق مصادر و فهرست نگاری ، اقدام به تجدید چاپ این کتاب نمود.
این مجموعه ی تحقیقی با توجه به اینکه برگرفته از قلم عالمانه ی معظم له می باشد، در مباحث توبه مفید خواهد بود.
امید است برای اهل تحقیق دری برای ورود به مباحث دقیق و عمیق موضوع توبه، و برای امیدواران به رحمت الهی سفره ای پر بار از معنویت باشد.

واحد تحقیقات دار العرفان

هوالتواب