نماز چیست؟

آیت الله بهشتی

نماز چیست؟

این ایستادن و خم شدن،
این نشستن و به خاک افتادن،
و با هر یک کلماتی گفتن،
چه معنی دارد؟
شهید مظلوم آیت الله بهشتی
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب حاضر از جمله آثار شهید مظلوم آیت الله بهشتی اعلی الله مقامه است که به قلم خود ایشان تألیف یافته و از نظر شیوه نگارش، سادگی عبارت و در عین حال جامعیت در موضوع خود - که مسأله نماز و نیایش به درگاه ذات احدیت است - نوشتاری کم نظیر و پرارزش می باشد.
لازم به یادآوری است که این نوشته در دوران فعالیتهای آن شهید بزرگوار در مرکز اسلامی هامبورگ و برای افرادی که قصد دارند با تعالیم و دستورات عملی اسلام آشنا شوند تهیه شده است؛ اما با این وجود شیوایی خاص این نوشتار، مطالعه آن برای همگان مفید گردانیده است.
این کتاب دومین نشریه مرکز اسلامی هامبورگ اس که در 1347 برای اولین بار در ایران به چاپ رسیده است، و اینک که اقدام به چاپ جدیدی از آن می شود، سعی شده است این اثر ارزنده با کیفیتی مطلوبتر ارائه گردد.
در نهایت از همه کسانی که ما را در انتشار مجدد این کتاب یاری کردند تشکر نموده، توفیق همگی را از درگاه خدای متعال خواستاریم.
شورای احیای آثار شهید مظلوم آیه الله بهشتی
بسم الله الرحمن الرحیم
بنام خدای یکتایی که پرستش مخصوص اوست.

نیایش و پرستش

در آن لحظه که آدمی به کمال و شکوه بی نهایت آفریدگار جهان می اندیشد، سراپا شیفته آن می شود، دل و جانش به خضوع و خشوع و فروتنی می گراید، با آهنگ فطرت در برابر آن همه کمال و عظمت سر تعظیم فرود می آورد، رکوع،
سر به زمین می ساید، سجود،
و زبان به ستایش می گشاید، حمد و تسبیح

راز و نیاز

و در آن لحظه که انسان خود را به کمک یک نیروی برتر از ماده نیازمند می یابد؛ دل به سوی آفریدگار دانا و توانا و مهربان جهان می آورد، راز و نیاز خود را با او در میان می نهد و او را به کمک می خواند، دعا