فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

5- نماز آخرین پیام دو طفل شهید بخون خفته سفیر حسین (علیه السلام) مسلم بن عقیل (علیه

السلام)

مرحوم صدوق به تفصیل جریان شهادت طفلان مسلم را نقل می کند و می گوید: آن لحظه آخر به آن جنایت پیشه گفتند (دعنا نصلی رکعات(493))... نمازیکه لحظه بعد از آن هر دو در خاک و خون غلطیدند.

اما بعضی از آداب و سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در نماز

1- علامه طباطبائی در کتاب سنن النبی از کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که می گفت: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و یصلی من التطوع مثلی الفریضه و یصوم من التطوع مثلی الفرضیه(494) یعنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دو برابر نمازهای واجب نماز مسحبی می خواند و همچنین دو برابر روزه واجب روزه مستحبی می گرفت سپس علامه طباطبایی قدس سره شریف می گوید: این مطلب را شیخ نیز روایت کرده است.
2- در کافی با ذکر سند از حنان نقل شده که گفت: عمروبن حریث از امام صادق (علیه السلام) پرسید - و من حاضر بودم - فدایت شوم مرا از نماز رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر ده حضرت فرمود:
کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی ثمان رکعات الزوال و اربعا الا ولی، و ثمانی بعدها و اربعا العصر و ثلاثا المغرب و اربعا بعدالمغرب و العشاء الاخره اربعا، و ثمانی صلاه اللیل و ثلاثا الوتر و رکعتی الفجر و صلاه الغداه رکعتین قلت: جعلت فداک، و ان کنت اقوی علی اکثر من هذا یعذبنی الله علی کثره الصلاه؟ فقال: لا ولکن یعذبک علی ترک السنه یعنی(495) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسمش این بود که هشت رکعت نماز نافله ظهر، و چهار رکعت نماز واجب ظهر، و هشت رکعت نافله عصر، و چهار رکعت نماز واجب عصر، و سه رکعت نماز مغرب،و چهار رکعت نافله آن، و چهار رکعت نمز عشاء، و هشت رکعت نافله شب، و سه رکعت وتر، و دو رکعت نافله صبح، و دو رکعت نماز واجب صبح می خواند، عرض کردم فدایت شوم، اگر من بتوانم بیشتر از این مقدار نماز بخوانم خداوند مرا به زیاد خواندن نماز عذاب می کند؟ فرمود: نه ولکن ترا به ترک سنت عذاب می کند.