فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

1- نماز آخرین سفارش رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)

مرحوم کلینی قدس سره شریف از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: لا تتهاون بصلاتک فان النبی صلی الله علیه و آله قال عند موته، لیس منی من استخف بصلاته... لا یرد علی الحوض لا والله(487) نماز را سبک مشمار، بدرستیکه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در لحظه فراق و رحلتش فرمود: از من نیست کسی که نمازش را سبک بشمارد... و بر حوض کوثر بر من وارد نمی شود نه بخدا.
ابی بصیر از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل می کند که آن حضرت به نقل از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته لا یرد علی الحوض والله(488) یعنی به شفاعت من نمی رسد کسی که نمازش را خوار شمرد و بر حوض کثر بر من وارد نمی شود، نه به خدا.

2- نماز جزء آخرین وصیتهای امیرالمومنین علی (علیه السلام)

علی (علیه السلام) در شب آخر عمر مبارک به فرزندانش وصیت می کند در ضمن آن وصیت می فرماید: الله الله فی الصلوه فانها عمود دینکم یعنی خدا را خدا را در مورد نماز، چرا که ستون دین شما است.

3- نماز آخرین سفارش امام صادق (علیه السلام)

ابی بصیر می گوید: پس از رحلت جانگداز امام جعفر صادق (علیه السلام) برای عرض تسلیت به خدمت ام حمیده همسر امام صادق علیه السلام رسیدم تا مرا دی به گریه افتاد من هم گریه کردم سپس گفت: یا ابا محمد اگر امام را در لحظه رحلتش دیده بوی چیز عجیبی مشاهده می کردی: سپس اضافه کرد که حضرت در آن لحظات آخر چشمانش را باز کرد و فرمود تا تمام اقربایش جمع شوند، ما هم طبق دستور همه افراد قبیله و اقربا و فامیل را خبر کردیم همه آنها جمع شدند و دور تا دور حضرتش حلقه زدند، حضرت یک نگاه به آنها کرد و فرمود: ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلوه یعنی همانا شفاعت ما به کسی که خوارکننده نماز است نمی رسد(489).