فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

12- نماز و حضرت اسماعیل (علیه السلام)

قرآن کریم درباره حضرت اسماعیل چنین می فرماید: واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلوه(485) در کتاب آسمانی خود از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق و رسول و پیامبر بزرگی بود او همواره خانواده خود را به نماز... دعوت می کرد.

13- دستور اقامه نماز به موسی و هارون

قرآن می فرماید: و اوحینا الی موسی و أخیه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبله و أقیمو الصلوه و بشر المومنین(486). یعنی ما به موسی و برادرش وحی کردیم که در مصر برای قوم خودتان خانه هایی آماده کنید و خانه هایتان را مقابل هم (یا رو به قبله) بسازید و نماز به پادارید و به مومنان بشارت بده که سرانجام پیروزی با آنها است.
پیام این آیه به مسلمانان این است که حتی معماری و شهر سازی اسلامی باید با اهداف مکتبی سازگار باشد و جهت قبله فراموش نشود، به گونه ای خانه ها ساخته شود که انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز در آن عملی باشد، خانه افراد مکتبی باید نماز خانه باشد (بیوتکم قبله). همانطور که اشاره شد قبله، هم به معنی روبرو و مقابل هم است و هم به معنای جهت کعبه یعنی خانه سازی رو به قبله. شاید معنای این آیه چنین باشد که تا قدرت فرعون باقی است و تصمیم بر نابودی شما دارد شما مراسم عبادی را در خانه هایتان بر قرار سازید سالهای اول بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که حدود سه سال مخفیانه مراسم عبادی انجام می دادند.

سیمای نماز در شریعت اسلام