فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

9- نماز، سفارش لقمان به فرزندش

قرآن از زبان لقمان حکیم به فرزندش چنین می گوید: یا نبی اقم الصلوه و أمر به لمعروف و أنه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور(481)
یعنی پسرم نماز را بر پای دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای مهم و اساسی است.

10- اسحاق و یعقوب و نماز

در قرآن کریم راجع به اسحاق و یعقوب چنین می گوید: و جعلناهم أئمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوه وابتاء الزکواه و کانوا لنا عابدین(482) یعنی آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند و ما انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم، و آنها فقط برای ما عبادت می کردند. این وحی می تواند وحی تشریعی بوده باشد یعنی ما انواع کارهای خیر و ادای نماز و اعطای زکات را در برنامه های دینی آنها گنجانیدیم و نیز می تواند وحی تکوینی باشد یعنی به آنها توفیق و توان و جاذبه معنوی برای انجام این امور بخشیدیم.
قرآن کریم درباره حضرت یونس (علیه السلام) می فرماید: فلولا انه کان من المسبحین، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون(483) یعنی اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند، مرحوم طبرسی در مجمع البیان از قول قتاده بعد از ذکر آیه کریمه می فرماید: أی کان من المصلین فی حال الرخاء فنجاء الله عند البلاء(484)
یعنی منظور از تسبیح و ستایش یونس نماز او بوده و همین حقیقت با ارزش علت از شکم ماهی شد.

12- نماز و حضرت اسماعیل (علیه السلام)

قرآن کریم درباره حضرت اسماعیل چنین می فرماید: واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلوه(485) در کتاب آسمانی خود از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق و رسول و پیامبر بزرگی بود او همواره خانواده خود را به نماز... دعوت می کرد.