فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

7- نماز شعیب (علیه السلام)

قرآن کریم از زبان مشرکان می گوید: قالوا یا شعیب اصلوتک تأمرک أن نترک ما یعبد آباونا(479) یعنی امام مردم مدین گفتند: ای شعیب آیا نمازت به تو فرمان می دهد که (به ما بگویی) آنچه را که پدرانمان می پرستیدند رها کنیم... نماز واقعی انسان را به ارشاد دیگران و امر به معروف و نهی از منکر آنها وا می دارد.

8- نماز اولین فرمان به موسی (علیه السلام)

قرآن می فرماید: و انا اخترتک فاستمع لما یوحی، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذکری(480) و من تو را برای مقام رسالت انتخاب کردم اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فرا ده من الله هستم معبودی جز من نیست مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من به پادار.
در این آیات پس از بیان مهمترین اصل دعوت انبیاء، که مسأله توحید است موضوع عبادت خداوند یگانه بعنوان یک ثمره برای درخت و توحید بیان شده و به دنبال آن دستور به نماز یعنی عبادت و مهمترین پیوند خلق با خالق و موثرترین راه برای فراموش نکردن ذات پاک او داده شده است.
در آیات فوق به یکی از فلسفه های مهم نماز اشاره شده است و آن اینکه انسان در زندگی این جهان با توجه به عوامل غافل کننده، نیاز به تذکر و یاد آوری دارد، وسیله ای که در فاصله های مختلف زمانی، خدا و رستاخیز و دعوت پیامبران و هدف آفرینش را به یاد آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بی خبری حفظ کند، نماز از وظیفه مهم را به عهده دارد. جالب توجه اینکه این آیه می گوید، نماز را برپا دار تا به یاد من باشی. و در آیه 28 سوره رعد می گوید: یاد خدا مایه اطمینان و آرامش دلها است، الا بذکر الله تطمن القلوب . و در آیه 27 تا 30 سوره مبارکه فجر اثر و نتیجه این اطمینان و آرامش قلبها را بیان می کند و می فرماید: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی لای ربک راضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی یعنی ای نفس مطمئنه، به سوی پروردگارت بازگرد در حالیکه هم تو از او خشنودی وهم او از تو خشنود، در زمره بندگانم در آی و در بهشتم گام بگذار. پس نماز یاد خدا، و یاد خدا آرامش و اطمینان قلب، و اطمینان، وسیله صعود به مقام بندگان خاص الهی است.

9- نماز، سفارش لقمان به فرزندش

قرآن از زبان لقمان حکیم به فرزندش چنین می گوید: یا نبی اقم الصلوه و أمر به لمعروف و أنه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور(481)
یعنی پسرم نماز را بر پای دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای مهم و اساسی است.