فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

6- بشارت فرشتگان به زکریا (علیه السلام) در حال نماز

قرآن می فرماید: فنادته الملائکه و هو قائم فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی(478)، یعنی هنگامیکه زکریا در محراب به نماز ایستاده بود فرشتگان او را ندا دادند که همانا خداوند تو را (به فرزندی به نام) یحیی بشارت می دهد.

7- نماز شعیب (علیه السلام)

قرآن کریم از زبان مشرکان می گوید: قالوا یا شعیب اصلوتک تأمرک أن نترک ما یعبد آباونا(479) یعنی امام مردم مدین گفتند: ای شعیب آیا نمازت به تو فرمان می دهد که (به ما بگویی) آنچه را که پدرانمان می پرستیدند رها کنیم... نماز واقعی انسان را به ارشاد دیگران و امر به معروف و نهی از منکر آنها وا می دارد.

8- نماز اولین فرمان به موسی (علیه السلام)

قرآن می فرماید: و انا اخترتک فاستمع لما یوحی، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذکری(480) و من تو را برای مقام رسالت انتخاب کردم اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فرا ده من الله هستم معبودی جز من نیست مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من به پادار.
در این آیات پس از بیان مهمترین اصل دعوت انبیاء، که مسأله توحید است موضوع عبادت خداوند یگانه بعنوان یک ثمره برای درخت و توحید بیان شده و به دنبال آن دستور به نماز یعنی عبادت و مهمترین پیوند خلق با خالق و موثرترین راه برای فراموش نکردن ذات پاک او داده شده است.
در آیات فوق به یکی از فلسفه های مهم نماز اشاره شده است و آن اینکه انسان در زندگی این جهان با توجه به عوامل غافل کننده، نیاز به تذکر و یاد آوری دارد، وسیله ای که در فاصله های مختلف زمانی، خدا و رستاخیز و دعوت پیامبران و هدف آفرینش را به یاد آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بی خبری حفظ کند، نماز از وظیفه مهم را به عهده دارد. جالب توجه اینکه این آیه می گوید، نماز را برپا دار تا به یاد من باشی. و در آیه 28 سوره رعد می گوید: یاد خدا مایه اطمینان و آرامش دلها است، الا بذکر الله تطمن القلوب . و در آیه 27 تا 30 سوره مبارکه فجر اثر و نتیجه این اطمینان و آرامش قلبها را بیان می کند و می فرماید: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی لای ربک راضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی یعنی ای نفس مطمئنه، به سوی پروردگارت بازگرد در حالیکه هم تو از او خشنودی وهم او از تو خشنود، در زمره بندگانم در آی و در بهشتم گام بگذار. پس نماز یاد خدا، و یاد خدا آرامش و اطمینان قلب، و اطمینان، وسیله صعود به مقام بندگان خاص الهی است.