فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

5- نماز محور دعای ابراهیم (علیه السلام)

همچنین می فرماید: رب الجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتی ربنا و نقبل دعاء(477) یعنی پروردگارا، مرا بر پا دارنده نماز قرار ده و از نسل من ذریه ام نیز (اهل نماز قرا ده)، پروردگارا دعای مرا (نماز و عبادتم) را بپذیر. با اینکه رسالت انبیاء، اقامه دین است ما دین برای نماز چهره و سیمای تمام نمای دین است.

6- بشارت فرشتگان به زکریا (علیه السلام) در حال نماز

قرآن می فرماید: فنادته الملائکه و هو قائم فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی(478)، یعنی هنگامیکه زکریا در محراب به نماز ایستاده بود فرشتگان او را ندا دادند که همانا خداوند تو را (به فرزندی به نام) یحیی بشارت می دهد.

7- نماز شعیب (علیه السلام)

قرآن کریم از زبان مشرکان می گوید: قالوا یا شعیب اصلوتک تأمرک أن نترک ما یعبد آباونا(479) یعنی امام مردم مدین گفتند: ای شعیب آیا نمازت به تو فرمان می دهد که (به ما بگویی) آنچه را که پدرانمان می پرستیدند رها کنیم... نماز واقعی انسان را به ارشاد دیگران و امر به معروف و نهی از منکر آنها وا می دارد.