فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

4- نماز محور و مقصد حرکت ابراهیم خلیل (علیه السلام

قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم (علیه السلام) می گوید: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوه(476)، یعنی پروردگارا، من ذریه ام را در وادی بی آب و گیاهی در کنار خانه گرامی و محترم تو ساکن ساختم، پروردگارا (چنین کردم) تا نماز برپا دارند.

5- نماز محور دعای ابراهیم (علیه السلام)

همچنین می فرماید: رب الجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتی ربنا و نقبل دعاء(477) یعنی پروردگارا، مرا بر پا دارنده نماز قرار ده و از نسل من ذریه ام نیز (اهل نماز قرا ده)، پروردگارا دعای مرا (نماز و عبادتم) را بپذیر. با اینکه رسالت انبیاء، اقامه دین است ما دین برای نماز چهره و سیمای تمام نمای دین است.

6- بشارت فرشتگان به زکریا (علیه السلام) در حال نماز

قرآن می فرماید: فنادته الملائکه و هو قائم فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی(478)، یعنی هنگامیکه زکریا در محراب به نماز ایستاده بود فرشتگان او را ندا دادند که همانا خداوند تو را (به فرزندی به نام) یحیی بشارت می دهد.