فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

3- حضرت مریم (سلام الله علیه و آله و سلم) به نماز توصیه می شود

قرآن می فرماید: یا مریم أقنتی لربک و أسجدی و أرکعبی(475)، ای مریم به شکرانه این همه نعمت برای پروردگار خضوع کن و سجده به جای آور و با رکوع کنندگان رکوع نما، نماز و رکوع و سجود بهترین مصداق شکر است و از جمله لربک استفاده می شود، عبادت تنها باید برای پروردگار باشد.

4- نماز محور و مقصد حرکت ابراهیم خلیل (علیه السلام

قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم (علیه السلام) می گوید: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوه(476)، یعنی پروردگارا، من ذریه ام را در وادی بی آب و گیاهی در کنار خانه گرامی و محترم تو ساکن ساختم، پروردگارا (چنین کردم) تا نماز برپا دارند.

5- نماز محور دعای ابراهیم (علیه السلام)

همچنین می فرماید: رب الجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتی ربنا و نقبل دعاء(477) یعنی پروردگارا، مرا بر پا دارنده نماز قرار ده و از نسل من ذریه ام نیز (اهل نماز قرا ده)، پروردگارا دعای مرا (نماز و عبادتم) را بپذیر. با اینکه رسالت انبیاء، اقامه دین است ما دین برای نماز چهره و سیمای تمام نمای دین است.