فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

2- عیسی بن مریم علی السلام در گهواره به نماز توصیه می شود

محدث بحرانی در کتاب ارزشمند الحدائق الناضره به نقل الاسلام کلینی و صدوق (قدس سرهما) در روایتی صحیح از معاویه بن وهب نقل می کرد که گفت: سئوال کردم از امام صادق (علیه السلام) از با فضیلت ترین عملی که انسان را به پروردگارش نزدیک می کند و در عین حال محبوترین عمل نزد پروردگار است چیست؟ فرمود: ما اعلم شیئا بعد العرفه من هذه الصلوه، الاتری ان العبد الصالح عیسی بن مریم قال و اوصانی بالصلوه(473) و زاد فی الکافی والزکاه ما دمت حیا(474).
در این حدیث شریف امام صادق (علیه السلام) پس از اینکه نماز را وسیله تقرب عباد به پروردگارشان و محبوبترین اشیاء نزد خداوند متعال می شمرد به سی و یکمین آیه سوره مریم اشاره می کند که خداوند درباره عیسی فرزند مریم سلام الله علیها می فرماید: تا زنده ام به نماز و زکات توصیه و سفارش شده ام.

3- حضرت مریم (سلام الله علیه و آله و سلم) به نماز توصیه می شود

قرآن می فرماید: یا مریم أقنتی لربک و أسجدی و أرکعبی(475)، ای مریم به شکرانه این همه نعمت برای پروردگار خضوع کن و سجده به جای آور و با رکوع کنندگان رکوع نما، نماز و رکوع و سجود بهترین مصداق شکر است و از جمله لربک استفاده می شود، عبادت تنها باید برای پروردگار باشد.

4- نماز محور و مقصد حرکت ابراهیم خلیل (علیه السلام

قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم (علیه السلام) می گوید: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوه(476)، یعنی پروردگارا، من ذریه ام را در وادی بی آب و گیاهی در کنار خانه گرامی و محترم تو ساکن ساختم، پروردگارا (چنین کردم) تا نماز برپا دارند.