فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

ارزش دعا

قل ما یعبوبکم ربی لولا دعاوکم...(426) بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من برای شکت ارجی قائل نیست یعبوا از ماده عبأ (بر وزن عبد) به معنی سنگینی است، بنابراین جمله لا یعبأ یعنی وزنی قائل نیست و به تعبیر دیگر اعتنائی نمی کند.
در کافی از ابن فضال از حضرت رضا (علیه السلام) نقل می کند که دائما تذکر می داد به اصحابش که علیکم بسلاح الانبیاء فقیل: و ما سلاح الانبیاء قال: الدعا، یعنی فرمود، بر شما باد به اسلحه پیامبران، پس گفته شد اسلحه پیامبران چیست؟ فرمود: دعا(427).
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من عدواکم و تدر ارزاقکم؟ قالوا: بلی قال (صلی الله علیه و آله و سلم) تدعون ربکم باللیل و النهار، فان الدعاء سلاح المومنین(428) آیا می خواهید شما را هدایت و راهنمائی کنم به سلاحی که شما را از دشمنانتان نجات دهد و روزیهای شما را زیاد کند؟ اصحاب عرض کردند بلی یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود، شب و روز خدا را بخوانید بدرستی که دعا اسلحه مومن است.
سید بن طاووس در کتاب (فلاح السائل و نجاح المسائل) از حسین بن سعید از نضربن سوید و از ابن سنان و ابن فضال از علی بن عقبه نقل می کند که گفت: شنیدم از امام صادق (علیه السلام) که می فرمود:
ان الدعا یرد القضاء المبرم بعدما ابرم ابراما فاکثر الدعاء فانه مفتاح کل رحمه و نجاح کل حاجه و لا ینال ما عند الله الا بالدعاء فانه لیس من باب یکثر قرعه الا اوشک ان یفتح لصاحبه(429) یعنی دعا قضا و قدر الهی را بعد را آنکه محکم و قطعی شد تغییر می دهد پس بسیار دعا کنید، بدرستی که دعا کنید، بدرستی که دعا کلید هر رحمت و وسیله بر آورده شدن هر حاجت است و به مقام عالی و قرب الهی نمی رسد انسان مگر بوسیله دعا. هیچ دری نیست که کوبنده شود مگر باز شدن برای کوبیدن در هست.

سایه حق بر سر بنده بود - عاقبت جوینده یابنده بود
گفت پیغمبر که چون کوبی دری - عاقبت ز آن در برون آید سری
چون نشینی بر سر کوی کسی - عاقبت بینی تو هم روی کسی
چون ز چاهی می کنی هر روز خاک - عاقبت اندر رسی در آب پاک(430)

تضرع و زاری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قطب راوندی در کتاب دعوات گوید: کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یرفع یدیه اذا ابتهل و دعا کما یستطعم المسکین و کان صلی الله علیه و آله یتضرع عند حتی یکاد یسقط رداوه(431)

یاد خدا در همه حال

در مناقب آل ابی طالب و مجمع البیان طبرسی روایت شده است که و کان صلی الله علیه و آله لا یقوم و لا یجلس الا علی ذکر الله(432) یعنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بلند نمی شود و نمی شست مگر با یاد و ذکر خدا. قطب راوندی در کتاب الدعوات از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند که فرمود: أمرنی جبرئیل أن أقر القرآن قائما و ان احمد راکعا و أن أسبحه ساجدا و ان ادعوه جالسا(433).