فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

سئوالات ده گانه از رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)

سئوال اول:
الف) یهودی گفت: مرا خبر ده از کلماتی که خداوند انتخاب کرد برای حضرت ابراهیم (علیه السلام) هنگامیکه خانه کعبه را بنا نهاد.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آن کلمات این است:
سبحان الله و الحمد الله و الا اله الا الله و الله اکبر
ب) یهودی گفت: چرا کعبه مربع بنا نهاده شده؟
پیامبر فرمود: به سبب کلمات چهارگانه (گه قسمت الف گذشت که همان تسبیحات اربعه است.)
ج) یهودی گفت: کعبه را کعبه نامیدند؟
پیامبر فرمود: چون در وسط دنیا قرار گرفته است.
د) یهودی گفت: مرا خبر ده از تفسیر سبحا الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اکبر
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: چون خداوند می دانست بنی آدم مقام ربوبی را تکذیب می کنند فرمود: سبحان الله، به جهت بیزاری از آنچه منکرین می گویند. و چون می دانست بندگان شکر نعمتهای او نمی کنند او خبر حمد کرد نفسش را قبل از حمد دیگران، و باید حمد در اول کلام قرار گیرد و اگر چنین نشود خداوند نعمتش را به کسی عطا نمی کند. اما لا اله الا الله یعنی اقرار به یگانگی او (توحید ذاتی) چون خداوند هیچ عملی را بدون اقرار به وحدانیتش نمی پذیرد و لا اله الا الله کلمه تقوی است خداوند بوسیله آن در روز قیامت میزان اعمال انسانها را سنگین می نماید. یعنی خداوند می فرماید، هیچ چیزی بالاتر و بزرگتر از من نیست و نماز گزار با آن وارد نماز می شود به خاطر گرامی بودن این کلمه در نزد حق تعالی و هو الاسم الاکرم.
ه) یهودی گفت، تمام آنچه فرمودید صحیح است جزا و پاداش گوینده این کلمات چسیت؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود، وقتی بنده ای از بندگان خدا بگوید سبحان الله تمام موجودات مادون عرش با او تسبیح می گویند و به گوینده آن ده برابر ثواب می دهند و زمانیکه بگوید الحمدلله خداوند نعمتهای دنیوی بر او عطا می کند در حالیکه این نعمتهای متصل می شودند به نعمتهای آخرت و این کلمه ایست که بهشتیان هنگام ورود به بهشت به زبان جاری می کنند وتمام کلماتی؟در دنیا به آن تکلم می گردند قطع می شود مگر الحمد الله و این معنی قول خداوند است که فرمود:
دعواهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سلام و آخر دعوایهم ان الحمد الله رب العالمین(128) و اما گفتن لا اله الا الله پس پاداش آن بهشت است و این معنای قول حق تعالی است. هل جزاء الاحسان الا حسان یعنی آیا جزاء و پاداش الا الا الله جز بهشت است؟ یهودی گفت: همینطور است که فرمودید به یکی از آن سئوالات، ما را مطلع ساختید، اجاره می فرمایید سئوال دوم را عنوان کنم؟
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: از هر چه می خواهی سئوال کن و این در حالی بود که جبرئیل در طرف راست او بود و میکائیل طرف چپ او و جوابها را به او تلقین می کردند.

سئوال دوم:

یهودی گفت، به چه سبب شما محمد و احمد و ابوالقاسم بشیر و نذیر و داعی نامیده شده اید؟
پیامبر فرمود، اما محمد نامیده شدم چون محمود و پسندیده ام در زمین، و اما احمد چون محمود و پسنیده ام در آسمان، و اما اینکه مرا ابوالقاسم نامیده اند چون خداوند عزوجل در روز قیامت قسمتی و سهمی از بهشت از آتش را می دهند به کسانی که مرا قبول ندارند از اولین و آخرین، و سهمی از بهشت را نصیب کسانی می کنند که به من ایمان آورند و به نبوت من معترف شدند و اما اینکه مرا داعی نامیده اند چون انذار می دهم کسانی را که از دستورات من تبعیت نکنند، و اما اینکه مرا بشیر نامیدند پس به درستی که بشارت می دهم به بهشت، هر کسی را که به دستورات من عمل کند.

سئوال سوم:

یهودی پس از تأیید مطلب سابق، از اوقات نمازهای پنجگانه سئوال کرد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آفتاب هنگام زوال داخل حلقه ای قرار می گیرد پس تسبیح می گویند همه موجودات دون عرش، پروردگار خود را و آن ساعتی است که درود می فرستد و بر من پروردگارم. خداوند بر من و بر من واجب کرد نماز ظهر را و فرمود: أقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق الیل(129) و آن ساعتی است که در روز قیامت مجرمین را به جهنم می بردند و هر مومنی که در این ساعت توفیق سجده رکوع و قیام داشته باشد خداوند جسد او را بر آتش حرام می کند.
و اما نماز عصر آن ساعتی است که آدم (علیه السلام) از شجره منهیه خورد و خداوند او را از بهشت اخراج کرد و امر کرد ذریه اش را به این نماز تا روز قیامت و این نماز را بر امت من اختیار کرد و محبوبترین نمازها در پیشگاه خداوند متعال است و به من توصیه فرموده است که او را حفظ کنم.
و اما نماز مغرب آن ساعتی است که خداوند توبه آدم را قبول کرد، ما بین خوردن از آن شجره و قبول توبه او سیصد سال طول کشید از ایام دنیا کشید اما به نسبت به آخرت که هر روز آن مطابق هزار سال است به اندازه فاصله زمان عصر تا مغرب می شود. پس آدم سه رکعت نماز بجای آورد. برای توبه خود، پس خداوند این سه رکعت را بر امت من واجب کرد و این زمان، ساعتی است که در آن دعا مستجاب می شود. و خداوند به من وعده داده است که اجابت کند دعا را در این ساعت و این نمازی است که خداوند به من دستور آن داده است که اجابت کند دعا را در این ساعت و این نمازی است که خداوند به من دستور آن داده است در آنجا که می فرماید: فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون(130)
اما نماز عشاء آخر، چون امتم قبر در پیش دارند این نماز واجب شده است تا نوری در قبرشان باشد و نور بخشد آنها را هنگام عبور از صراط و هیچ قدری نیست که برداشته شود برای نماز عتمه مگر اینکه حرام کند خداوند آن قدم را بر آتش و آن نمازی است که خداوند انتخاب کرد برای پیامبران قبل از من.
اما نماز صبح، پس آفتاب زمانی که طلوع می کند بر دو شاخ شیطان طالع می شود پس خداوند عز و جل امر فرمود که نماز صبح را بجا آورم قبل از طلوع آفتاب و قبل از آنکه کفار آفتاب پرست آفتاب را سجده می کنند پس امت من برای خدا سجده می کنند و سرعت در فریضه صبح محبوب خدااست و نمازیست که دو گروه از فرشتگان، هم فرشتگان شب و هم فرشتگان روز بر آن شهادت می دهند.