فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

نهج البلاغه و سیری در سیره انبیاء (علیه السلام)

پیامبر اسلام

و لقد کان فی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) کاف لک فی الاسوه،و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیها و کثره مخازیها و مساویها، اذ قبضت عنه اطرافها و طئت لغیره اکنافها، و فطم عن رضاعها و زوی عن زخافها.
ترجمه: برای تو کافی است که راه و رسم زندگی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را اطاعت نمایی تا راهنمایی خوبی برای تو در شناخت بدی ها و عیب های دنیا و رسوایی ها و زشتی های آن باشد چه اینکه دنیا از هر سوء بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بازداشته و برای غیر او گسترانده شد، از پستان دنیا شیر نخورد واز زیورهای آن فاصله گرفت.(34)

ارتباط با دنیا

در اینجا ناگزیریم برای روشن شدن عنوان فوق به این مسئله اشاره کنیم که برای دنیا دو معنا بکار برده می شود: