فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

صاحب اخلاق عظیم

در آیه 4 سوره قلم اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به صاحب اخلاق عظیم و برجسته توصیف می شود و می فرماید: انک لعلی خلق عظیم یعنی: ای پیامبر به حقیقت توبه نیکو خلقتی آراسته دارای اخلاقی هستی که عقل در آن حیران است از لطف و محبتی بی نظیر، صفا و صمیمیتی بی مانند، صبرو استقامت و تحمل و حوصله ای توصیف ناپذیر بررخوردار هستی، اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می کنی تو خود بیش از همه عبادت می نمایی و اگر از کار بد باز می داری تو خود قبل از همه خودداری می کنی، وقتی آزارت می کنند تو در عوض اندرز می دهی هنگامی که، ناسزایت می گویند برای آنها دعا می کنی، و آنگاه که بر بدنت سنگ می زنند و خاکستر داغ بر سرت می ریزند، تو برای هدایت آنها دست به درگاه خدا بر می داری.
آری تو کانون محبت و عواطف و سرچشمه رحمتی، این دفتر را با اشاره به دو آیه از قرآن کریم مربوط به حضرت ابراهیم (علیه السلام) به پایان می بریم.
1- در آیه 4 سوره ممتحنه می فرماید:
قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه
ترجمه: برای شما در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بوده اند اسوه و الگوی خوبی وجود دارد. از آنجا که قرآن کریم در بسیاری از موارد برای تکمیل تعلیمات خود از الگوهای مهمی که در جهان انسانیت وجود داشته شاهد می آورد در این آیه شریفه هم سخن از ابراهیم (علیه السلام) و برنامه او به عنوان پیشوای بزرگی که مورد احترام همه اقوام مخصوصا قوم عرب بوده به میان می آورد و می فرماید: حضرت ابراهیم (علیه السلام) الگو و سرمشق شماست پس باید از او پیروی کنید.
2- در آیه 68 آل عمران می فرماید:
ان اولی الناس بابراهیم اللذین اتبعوه و هذاالنبی و الذین آمنوا ولی المومنین.
ترجمه: نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند و این پیامبر و امت اوست که اهل ایمانند و خدا دوستدار مومنان است.
قرآن یک اصل رسالتی را در اینجا متذکر شده است. و آن اینکه ولایت و ارتباط با پیامبران تنها به وسیله ایمان و پیروی از آنها است و بنابر این نزدیکترین افراد به ابراهیم آنها هستند که از مکتب او پیروی کردند و نسبت به اهداف او وفادار بودند، چه، کسانی که در زمان او زندگی می کردند للذین ابتعوه و چه، کسانی که بعد از او از مکتب و برنامه او پیروی کردند و به آن وفادار ماندند مانند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و پیروان این پیامبر و هذا النبی و الذین آمنوا معه در پایان آیه به پیروان حقیقی مکتب پیامبران بزرگ خدا بشارت می دهد که خدا ولی و سرپرست و حافظ و یاور و نگهبان آنها است، و الله ولی المومنین. شما می توانید روایات مربوطه را در تفسیر مجمع البیان و نور الثقلین ملاحظه فرمایید.
دفتر دوم

نهج البلاغه و سیری در سیره انبیاء (علیه السلام)

پیامبر اسلام

و لقد کان فی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) کاف لک فی الاسوه،و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیها و کثره مخازیها و مساویها، اذ قبضت عنه اطرافها و طئت لغیره اکنافها، و فطم عن رضاعها و زوی عن زخافها.
ترجمه: برای تو کافی است که راه و رسم زندگی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را اطاعت نمایی تا راهنمایی خوبی برای تو در شناخت بدی ها و عیب های دنیا و رسوایی ها و زشتی های آن باشد چه اینکه دنیا از هر سوء بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بازداشته و برای غیر او گسترانده شد، از پستان دنیا شیر نخورد واز زیورهای آن فاصله گرفت.(34)