فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

چهارم: روزه روز ولادت با سعادت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله

و آن، بنا بر اظهر و اقوی روز هفدهم ماه ربیع الاول است. و بعضی گفته اند که روزه دوازدهم این ماه است(153)، و این مذهب اهل سنت است. و ظاهر آن است که روز هفدهم است.
و روزه این روز ثواب بسیار دارد و احادیث در فضیلت این روزه به حد استفاضه رسیده است(154).
و شیخ طوسی رحمه الله در مصباح، از ائمه هدی روایت کرده است که ایشان فرموده اند که: هر که روزه بدارد این روز را، می نویسد خدای تعالی از برای او روزه یک سال(155). و در بعضی روایات وارد شده است که: می نویسد پروردگار از برای او روزه شصت سال را(156).

پنجم: روزه روز مبعوث شدن پیغمبر صلی الله علیه و آله بر خلق.

آن، روز بیست و هفتم ماه رجب است. و در حدیث معتبر وارد است که: روزه این روز، ثواب روزه شصت ماه را دارد(157) و به روایت دیگر هفتاد سال(158).

ششم: روزه روز دحو الارض است؛ یعنی روز پهن شدن زمین از زیر خانه کعبه بر روی آب.

در حدیث بسیار معتبر وارد است که: هر که این روز را روزه بدارد، مانند کسی است که شصت ماه را روزه بدارد(159).
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: حق تعالی رحمت خود را در این روز بر بندگان فرستاده است و روزه اش مثل روزه هفتاد سال است(160).