فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

درباره اثر حاضر

زمان نگارش:

این کتاب از جمله نخستین آثار و تألیف های ملا احمد و تاریخ تألیف آن به سال 1212 ه.ق مقارن آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار و مصادف با رحلت علامه بزرگوار سید مهدی بحرالعلوم علیه السلام می باشد. ملا احمد در سن بیست و هفت سالگی پس از بازگشت از سفر نجف اشرف که به همراه پدر رفته بود ، این کتاب را نگاشته است. پیش از آن، در ابتدا به سال 1208، در نجف اشرف عین الاصول را تألیف می کند و سپس، بر تحفه رضویه پدر حاشیه می زند(1).

هدف از تألیف:

چنانکه قبلاً نیز یادآور شدیم. برخی از آثار ملا احمد در تکمیل آثار و مصنفات علمی پدرش ملا مهدی نراقی بوده است. تذکره الأحباب نیز از همین مقوله می باشد که وی آن را در تکمیل تحفه رضویه و حاشیه آن نگاشته است؛ زیرا آن کتاب در مسائل طهارت و نماز بوده و ملا احمد در تذکره الأحباب دیگر ابواب عبادات، شامل مباحث روزه، زکات و خمس را برای مقلدان خود بر می شمارد(2).