برکرانه غدیر

انتشارات نورالسجاد

فصل اول: 72 سئوال پیرامون غدیر

سرآغاز

غدیر، زلال حقیقت همیشه جاری است.
شیعه برای غدیر و غدیر همه چیز شیعه می باشد.
غدیر، نام دیگر شیعه و تشیع است.
شیعه با غدیر معنا پیدا کرد و ماهیت وجود خود را یافت. که بدون غدیر شیعه و تشیع معنایی نخواهد داشت.
غدیر رمز پایداری و تلاش و کوشش جاودانه عاشقان خداست.
غدیر، رمز و راز اکمال دین و اتمام نعمت پروردگاری است.
غدیر، عله العلل جاودانگی رسالت است.
غدیر علت اصلی تداوم دین و جاودانگی احکام الهی است.
غدیر، ریشه تمام فضیلتها شرافتها، ارزشها و به تکامل رسیدنهاست.
غدیر، عامل اصلی ایثارگریها فداشدنها، فدایی دادنها، شهادتها سربردار شدنها و عاشوراهای مکرر تاریخ است.
چون غدیر سامان یافت عاشورا تکامل پذیرفت.
و عاشورائیان همیشه تاریخ در تداوم خط اسلام ناب و خط ولایت و غدیر، برای پای فشردن در خط غدیر در تداوم وفاداریها، رعایت عهد و پیمانها، به استقبال شهادت رفتند و خواهند رفت.
اگر غدیر نبود عشق می مرد و رسالت ناتمام می ماند و گلواژه های شهادت و ایثار بی معنا بود و رسالت بدون ولایت در توطئه های مکرر خناسان فرو می خشکید.
آنگاه که رسالت با غدیر همیشه جاری ولایت پیوند خورد دین الهی کامل شد که فرمودالیوم اکملت لکم دینکم امروز نیز غدیر باوران عاشق شهادت، ابر قدرتها را به سقوط کشاندند و در عصر اسلحه های اتمی همه سلاحهای مدرن را با ایمان و خون شکست دادند و ترس را ترساندند و مرگ را خجل کردند که اینان پیرو امام و غدیرند امامی که در غدیر بیعت عمومی مسلمانان برای رهبری او تحقیق یافت و امامت او و فرزندان معصومش تا قیامت و رجعت شناسانده شد و امت با تحقیق ولایت و ابدیت پیوند خورد و عزت و سر بلند مسلمانان جاودانه گردید و آینده نیز از آن امام غدیر است که با دست توانمند غدیر باوران عاشق و منتظران تشنه زلال حقیقت غدیر بازسازی خواهد شد و زمین بانور پروردگاری روشن خواهد گشت و پس از طلوع آخرین خورشید از سلاله غدیر، غدیر باوران منتظر در رکاب او حاضر شده و به بازسازی زمین همت خواهد کرد. پس گذشته ما با غدیر سامان یافت و امروز و فردای ما در پرتو غدیر نور می گیرد معنا پیدا می کند به امید آن روز که فرزند راستین غدیر رمز و راز غدیر را بر همگان باز گوید.
انشاء الله

بخش اول: پیرامون غدیر

سئوال 1: غدیر، چه معنایی دارد؟
پاسخ: رود کوچکی که مقدار کمی آب همواره در آن جاری باشد. چون در صحرای نزدیک جحفه رود کوچکی وجود داشت که آن را به صحرای غدیر نام نهادند.
سئوال 2: چرا حادثه عظیم بیعت مردم با امام علی (علیه السلام) با نام غدیر معروف شد؟
پاسخ: بیابان غدیر خم پس از سر زمین جحفه در 30 میلی شهر مکه قرار دارد و در آنجا رود کوچک همیشه جاری وجود داشت، چون برای اعلام ولایت امام علی (علیه السلام) و بیعت 120 هزار حاجی از زن و مرد دو روز در آنجا توقف کردند و در آن هوای گرم و کمبود آب از آن رود کوچک استفاده می شد آن حادثه بزرگ به نام غدیر معروف شد از آن پس در نوشته ها گفته ها و شعارهای گوناگون روز بیعت عمومی مردم با حضرت امیر المومنین (علیه السلام) به نام غدیر مطرح گردید.
سئوال 3: آیا با نامهای دیگری نیز آمده است؟
پاسخ: نام معروف حادثه عظیم بیعت عمومی مردم با امیر المومنین همان غدیر است اما با نامهای دیگری مطرح شده است مانند:
- یوالولایة (روز اعلام ولایت)؛
- یوم البیعه (روز بیعت)؛
یوم الدوح (روز بزرگ،که حادثه بزرگی در آن رخ داد یا روزی که مردم در کنار درختان تنومند صحرای غدیر، از سایه های آن استفاده می کردند و سایبان برای خود درست کردند)
سوال 4: حادثه عظیم غدیر در چه روزی تحقق یافت ؟
پاسخ: روز پنجشنبه سال دهم هجرت 18 ذیحجه،درست 8 روز بعد از عید قربان،در صحرای غدیر خم فرمان بیعت عمومی مردم با حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) از طرف خدا و فرشته وحیش داده شد که: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ای پیامبر! آنچه نسبت به ولایت علی(علیه السلام) به تو ابلاغ کرده ایم برای مردم بازگو.
سوال 5: پس از کدام مراسم مهمی غدیر شکل گرفت؟
پاسخ: پس از کدام مراسم مهمی غدیر شکل گرفت؟
پاسخ: پس از مراسم حج واجب که مسلمانان بلاد اسلامی چون شنیدند رسول خدا(علیه السلام)در این مراسم شرکت دارد به گونه ای گسترده شرکت کردند و چون آخرین حرف رسول خدا و و در آخرین روزهای عمر آن حضرت بود آن را((حجه الوداع)) نامیدند. شیخ کلینی روایت کرده که حضرت رسول(علیه السلام) بعد از هجرت 10 سال در مدینه ماند و حج به جای نیاورد تا آنکه در سال دهم خداوند عالمیان این آیه را فرستاد که: و اذن فی الناس با لحج یا توک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ای رسول خدا در میان مردم برای مردم حج ندا در ده همه را به مراسم حج فراخوان تا مردم پیاده و سواره و از راه دور به سوی تو آیند پس امر کرد رسول خدا(علیه السلام)موذنان را که با آواز بلند به مردم اطلاع دهند که حضرت رسول در این سال به حج می روند
سوال 6:چرا در آخرین سفر حج پیامبر(علیه السلام) حماسه غدیر مطرح شد؟
پاسخ:هر پیامبری دارای جانشین و امامی بوده رسول خدا(علیه السلام) نیز می بایست جانشین و امامی داشته باشد که او را معرفی و برای او از مردم بیعت بگیرند اما در کجا و و در میان کدام جمعیت؟ در کدام اجتماع عظیمی می شود مساله بیعت برای امامت امام علی (علیه السلام) را به گوش مسلمانان جهان رساند اجتماع عظیمی چون سفر حج آن هم حجه الوداع که همه مسلمانان از سراسر بلاد اسلامی به جهت حضور شخص پیامبر اکرم (علیه السلام)شرکت کرده بودند بهترین موقعیت بود.
سوال 7:حجه الوداع چیست و کدام خاطره را در ذهن انسان تداعی می کند؟
پاسخ:شرکت رسول گرامی اسلام (علیه السلام) در مراسم سال دهم هجرت را حجه الوداع گویند زیرا دیگر پیامبر اسلام نتوانست به حج برود. آخرین سفر حج آن حضرت را وداع با حج نامیدند و چون پس از مراسم آن سال در روز هیجدهم ذیحجه در صحرای غدیر خم ولایت امام علی (علیه السلام) و دیگر امامان معصوم شیعه (علیه السلام) تا قیام حضرت مهدی مطرح کرد و از عموم مسلمانان بیعت گرفت به نام حجه الوداع حادثه غدیر خم را در دلها زنده می کند.
سوال 8:چرا در شهر مکه یا عرفات و منا در مراسم حج بیعت با امیر المومنین (علیه السلام) مطرح نگردید؟
پاسخ: فرمان الهی پس از خارج شدن از مکه به رسول خدا (علیه السلام) ابلاغ شد و برخی علت آن چنین است:
اگر در مراسم شهر مکه یا عرفات یا منا این حقیقت مطرح می شد شاید جاذبه روز غدیر را نداشت و دلها و و مغزها را به خود جذب نمی کرد چون همه در حال عبادت و انجام مراسم بودند اما پس از پایان مراسم حج و کوچ کردن حاجیان به سوی شهر دیار خود زمینه بیشتری برای بیعت با امام (علیه السلام) وجود داشت
سوال 9:چرا حادثه عظیم بیعت عمومی مسلمین با امیرالمومنین (علیه السلام) با نام غدیر معروف بود؟
پاسخ:این یک امر طبیعی است در تمام ملتها این شیوه نامگذاری رواج دارد که گاهی یک حادثه تاریخی را با نام شهر خیابانی یا کوهستانی یا نام فرد خاصی مطرح می کنند چون در صحرای سوزان غدیر خم 120 هزار حاجی از نظر آب در زحمت بودند و همه از یک رود کوچکی استفاده می کردند آن حادثه بزرگ و آن خاطره نورانی با نام آن رود کوچک به نام غدیر با نام صحرای غدیر مشهور شد.
سوال 10:چرا در سرزمین جحفه این حادثه عظیم سامان یافت؟ آنجا چه امتیازی داشت؟
پاسخ:چون همه مسلمانان پس از مراسم حج برای رفتن به به شهرهای خود تا سرزمین جحفه با یکدیگر همراه بودند که از آنجا تقسیم شده هر یک به سوی شهر و دیار خود می رفتند سرزمین جحفه چهار راهی است که مردم سرزمین حجاز را با دیگران از هم جدا می کند از آنجا راهی به سوی مدینه در شمال و راهی به سوی عراق و راهی به سوی مصر در غرب و راهی به سوی یمن در جنوب وجود دارد در آن سرزمین اگر فرمان الهی تحقق نمی یافت دیگر اجتماع بزرگی از همه مسلمانان بلاد اسلامی شکل نمی گرفت و همه پراکنده می شدند و چون در آن روزگاران رادیو و تلویزیون، ماهواره، تلکس خبری و تلگراف وجود نداشت ابلاغ پیام الهی به همه مسلمانان در تمام بلاد اسلامی غیر ممکن بود پس امتیاز بزرگ سرزمین غدیر آن بود که می توانستند مسسلمانان بلاد اسلامی را در آنجا گردهم آورند.
سوال 11:چرا در شهر مدینه، یا در دیگر مراسم مذهبی بیعت با امیرالمومنین (علیه السلام) مطرح نشد؟
پاسخ: خداوند بزرگ صحرای غدیر را بر گزید و علت آن بود که اگر در شهر مدینه یا در دیگر مراسم مذهبی بیعت با ولایت مطرح می گردید از حضور همه مسلمانان بلاد اسلامی خبری نبود و در محدوده مرزهای مشخص یا زمان یا مکان مشخص محصور می شد در صورتی که مراسم حج جهانی و شرکت مسلمانان همگانی است پس برای جهانی شدن غدیر می بایست در مدینه یا دیگر مراسم یاد شده این مهم صورت نپذیرد.
سوال 12: چرا در حجه الوداع برای این مهم انتخاب شد؟
پاسخ:چون آخرین سفر پیامبر بود و باید جانشین خود را معرفی می کرد و اجتماع بی سابقه ای از مسلمانان دیگر بلاد اسلامی در آنجا گرد می آمدند و همه مسلمانان پس انجام مراسم حج در یک حالت معنوی،عبادی خاصی بودند که حالات معنوی در دیگر اجتماعات یافت نمی شد حجاج معمولاً پس از بازگشت به وطن خود وقایع مهم سفر را بازگو و حکایت می کند.
سوال 13:آیا حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) در آغاز این سفر با پیامبر بود؟
پاسخ:خیر، امام علی (علیه السلام) از طرف رسول خدا در شهر یمن بود که عازم مکه شد اما حضرت زهرا (علیه السلام) از آغاز تا پایان سفر حجه الوداع همواره با پیامبر بوده و حوادث و تحولات روز غدیر و پس از آن را شاهد بود.
سوال 14:در آن بیابان همواره جایگاه سخنرانی پیامبر را چگونه فراهم کردند؟
پاسخ: پیامبر خدا (علیه السلام) دستور دادند تا اشتران را خوابانده و از جهاز شتران جایگاه بلندی برای سخنرانی آماده سازند به گونه ای بتوانند برای آن جمعیت انبوه سخن گویند و همگان او را به روشنی بنگرند.
سوال 15:شمار مردم در آن اجتماع عظیم چقدر بود؟
پاسخ: شمار جمعیت انبوه روز غدیر را مختلف ثبت کردند برخی 124 هزار و بعضی 100 هزار و بعضی 90 هزار و گروهی 120 هزار نوشته اند
سوال 16:اجتماع بزرگ غدیر چه ویژگیهای داشت؟
پاسخ:ویژگیهای فراوانی داشت. مانند:
1- اجتماع از تمام بلاد اسلامی بود.
2- حاضران پس از اعمال حج با جاذبه های معنوی خاصی گرد هم می آمدند.
3 - انگیزه اجتماع معنوی و با فرمان الهی بود.
4 - فراوانی این اجتماع در آن روزگاران بی نظیر بود.