پیامبر اعظم در نهج البلاغه

نویسنده : قادر فاضلی

1. آخر الزمان بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پیامبران دیگر در زمانهای طولانی مبعوث شده و هزاران سال به تبلیغ دین توحیدی پرداخته اند.
پیامبر اسلام آخرین پیامبر از سلسله جلیله انبیا می باشد که دینش پایان همه ادیان و در پایان زمان عمر دنیاست؛ یعنی بعد از وی پیامبر نخواهد آمد.
دین او دینی است که به قیامت متصل خواهد و زمان او نزدیک ترین زمان به قیامت است؛ از این رو وی را پیامبر آخزالزمان نامیده اند.

2. روشنگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

همه پیامبران چراغهای روشنی الهی بوده اند، اما جهل مردم و غفلت آنها موجب شده بود که این چراغها خاموش شوند و مردم در تاریکی جهل و غفلت و عناد زندگی کنند.
یکی از برکات پیامبر این بود که چراغی در دل تاریکها شد و جهان را از ظلمات نجات داده و دوباره به زندگی مردم روحی تازه بخشید.

3. ملایمت روزگار

به فرموده امیرالمؤمنین، در آن زمان دنیا بر اهلش سخت شده و مردم با مشقت زیاد زندگی کرده و رو به فنا نهاده بودند.
با آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنیا بر مردم ملاطفت کرده و روزگار ملایم شد.
برکات ارضی و سماوی بر آنها فراوان گشت و هنوز هم این برکات دارد و مردم روز به روز از زخارف زمین و گنجهای آسمانی بهره ور می شوند.