پیامبر اعظم در نهج البلاغه

نویسنده : قادر فاضلی

3. منادی حق

یکی دیگر از صفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعلان حق بر مبنای حق است: المعلن الحق بالحق
خیلی ها در دنیا با شعار حقگویی و برافراختن پرچم حق ظاهر شدند ولی بعدها شد که از حق به عنوان وسیله برای رسیدن به باطل استفاده می کرده اند.
پیامبران الهی خصوصا خاتم الانبیا، حق را برای حق و امر حق تبلیغ و ترویج کرده اند.
بدین جهت هچ تطمیع و تحدید و فشار و سختگیری از سوی کفار نتوانست وی را از اعلان حق باز دارد.
نه تنها بازنداشت حتی نتوانست محدودیتی در رسالت وی پیش آورد.

4. الدافع

دافع یعنی بر طرف کننده، دور سازنده؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دافع باطل و جاذب حق است.
او با اعلان حق به دفع باطل پرداخته و با ترویج حق باطل را از جامعه دور ساخت.

5. الدافغ

داغمغ یعنی محو کننده؛ پیامبر محو کننده گمراهیهاست؛ زیرا او مظهر هدایت و نور است.
گمراهی در اثر تاریکی حاصل می شود، وقتی نور ساطع شود ظلمت از بین می رود.