امامان این امت دوازده نفرند.

سید مرتضی عسکری‏

وحدت بر محور کتاب و سنت

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و السلام علی اصحابه البرره المیامین.
ما مسلمانان یکپارچه، از درون و از راه مسائل اختلافی با خود به نزاع برخاستیم و دشمنان اسلام از برون و از راهی که ندانستیم، وحدتمان را به تفرقه و شوکتمان رابه ضعف کشاندند تا از دفاع ناتوانمان کردند و بر ماچیرگی یافتند؛ در حالی که خدای سبحان فرموده است:
و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم
خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید که ناتوان شوید و قدرت و شوکت شما برود!
انفال / 46
آری:
ما اصابتکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر
هر مصیبتی به شما رسد دست آورد خودتان است و خداوند بسیاری را نیز، می بخشد!
پس شایسته آن است که امروز و هر روز، به کتاب و سنت بازگردیم و وحدت کلمه خود را بر محور کتاب و سنت باز یابیم که خدای متعال می فرماید:
فان تنازعتم فی فردوه الی الله و الرسول
پس اگر در چیزی نزاع کردید (حکم) آن را به خدا و رسول بازگردانید.
نساء / 59
ما نیز، در این سلسله از بحث ها به کتاب و سنت مراجعه کرده و ابزارروشنگر راهمان در مسائل مورد اختلاف را از کتاب و سنت می گیریم تا - به اذن خدای متعال - وسیله وحدت کلمه و یکپارچگی دوباره مان گردد.
امیدوارم دانشمندان و اندیشمندان اسلامی نیز، در این میدان با ما همراهی نموده و دیدگاههای خود را برای ما ارسال دارند.
سید مرتضی عسکری

نص صریح پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر تعداد امامان (علیه السلام)

حدیث عدد امامان:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر داده است که، امامانی که بعد از او می آیند، دوازده نفرند. این موضوعی است که صاحبان کتب صحیح و مسند که در زیر می آید، از آن حضرت روایت کرده اند:
الف - مسلم در صحیح خود از جابربن سمره روایت کند که گفت: شنیدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: این دین همیشه، تا قیام قیامت و تا هنگامی که دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند، استوار وبر پاست. این خلفا همگی از قریش اند.
در روایت دیگری آمده است: همیشه کار مردم روبراه است...
در دو روایت دیگر آمده است: تا آنکه دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند.
در حدیث دیگری است که فرموند: تا پایان دوازده نفر(1).
و در صحیح بخاری گوید: از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می فرمود: دوازده نفر امیر و فرمانده اند. راوی گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از آن سخنانی فرمود که من نفهمیدم، پدرم گفت: فرمود: همگی آنان از قریش اند.
در روایت دیگری می گوید: سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سخنانی فرمود که بر من پوشیده ماند، از پدرم پرسیدم: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چه فرمود؟ پدرم گفت: فرمود: همگی آنان از قریش اند(2).
در روایت دیگری است که فرمود: دشمنی کسانی که با آنان دشمنی کنند، زیانی به ایشان نمی رساند(3).
ب - در روایت دیگری است که رسول خدا فرمود:
لا تزال هذه الامه مستقیما امرها، ظاهره علی عدوها، حتی یمضی منهم اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش، ثم یکون المرج او الهرج
کار این امت همیشه به سامان است و پیوسته بر دشمنانشان پیروزند تا آنگاه که دوازده نفر خلیفه، همگی از قریش، در گذرند. پس از آن فساد و خرابی یا فتنه و آشوب خواهد بود(4).
ج - در روایت دیگری آمده است که فرمود:
این امت دوازده نفر قیم دارد که هر کس آنان نکند، زیانی به ایشان نرساند، همگی آنان از قریش اند(5).
د - در روایت دیگری فرمود:
کار این مردم تا هنگامی که دوازده مرد بر آنان ولایت داشته باشند، همواره در جریان است(6).
ه - از قول انس روایت کنند که آن حضرت فرمود:
این دین تا دوازده نفر از قریش باشند، به هیچ روی نابود نگردد، و چون از دنیا برومند، زمین نیز، اهل خود را فرو می برد(7).
و - در روایت دیگری فرمود:
کار این است، تا هنگامی که همه آن دوازده نفر قیام کنند، همیشه قرین پیروزی است. آنان همگی از قریش اند(8).
ز - احمد بن حنبل و حاکم و دیگران از مسروق روایت کنند که گفت: شبی نزد عبد الله بن مسعود نشسته بودیم و او قرآن به ما می آموخت که مردی پرسید: ای ابا عبد الرحمان!آیا از رسول خدا پرسیدید چه تعداد از این امت به خلافت می رسند؟ عبدالله گفت: از هنگامی که به عراق آمده ام، هیچ کس پیش از تو، چنین سوالی از من نکرده است. بعد گفت: ما این موضوع را (از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)) پرسیدیم و آن حضرت فرمود: آنان دوازده نفرند، به تعداد نقبای بنی اسرائیل(9).
ح - در روایت دیگری ابن مسعود گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
خلفای بعد از من به تعدا اصحاب موسی هستند(10).
ابن اثیر گوید: همانند این از عبد الله بن عمر و حذیفه و ابن عباس نیز، روایت شده است(11).
مولف گوید: نمی دانم مقصود ابن کثیر از روایت ابن عباس، همان است که حاکم حسکانی از ابن عباس روایت کرده یا غیر آن است.
روایات گذشته صریحا می گوید: عدد والیان دوازده نفر و همگی از قریش اند. و امام علی (علیه السلام) در سخن خود مقصود از قریش در این روایات را بیان کرده و می فرماید:
همه امامان از قریش اند و در این تیره از هاشم ( اهل البیت (علیه السلام)) جایگزین شده اند، (ولایت) برای غیر آنان روانیست و والیان جز ایشان شایسته (ولایت) نباشند(12). و نیز فرمود:
اللهم بلی لا تخلوا الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته...
خداوندا! آری، زمین هرگز از قیام کننده به حق برای خدا خالی نخواهد شد، (این امام قائم) یا پیروز است و نمایان و یا خائف است و پنهان، تا حجتها خدا و نشانه های روشن الهی نابود نگردد(13)