فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتا

س - استفاده مرد از طلای زرد حرام است، خرید و فروش انگشتر طلای زرد برای مردان توسط طلافروشیها چه حکمی دارد؟
ج - جایز نیست(894).

در این موارد خرید و فروش مکروه است:

معامله با مردم پست.
خرید و فروش بین اذان صبح و طلوع آفتاب.
برای خریدن کالایی که دیگری می خواهد بخرد وارد معامله او شدن(895).
آداب خرید و فروش

مستحبات

بین مشتری ها در قیمت فرق نگذارد.
در قیمت جنس، سختگیری نکند.
در صورتی که طرف مقابل از معامله پشیمان شد و تقاضای بر هم زدن معامله را کرد، از او بپذیرد و این در اصطلاح اقاله نام دارد(896).