فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

کیفیت نماز غفیله

نماز غفیله دو رکعت است، در رکعت اول، پس از حمد، به جای سوره، این آیه خوانده می شود(670):
و ذا النون اذ ذهب مغا صبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین.
و در رکعت دوم، پس از حمد، به جای سوره، این آیه خوانده می شود:
و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لاحبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
و در قنوت آن این دعا خوانده می شود:
اللهم انی اسالک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تغفرلی ذنوبی (671) اللهم انت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسالک بحق محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی(672).

نافله نمازهای یومیه

صفحه 225 نیاز به اسکن دارد.
17 رکعت نماز واجب که در شبانه روز خوانده می شود. (در غیر سفر و روز جمعه) 23 رکعت نافله دارد که به علاوه 11 رکعت نماز شب، جمعاً 34 رکعت می شود، یعنی دو برابر تعداد رکعتهای نماز واجب.

دو مساله:

1 - در روز جمعه بر شانزده رکعت ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه می شود(673).
2 - نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند ولی نافله عشا را به نیست این که شاید مطلوب باشد (به قصد رجاء) می توان خواند(674).