فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نمازهای مستحب

1 - نماز مستحب را نافله گویند.
2 - نمازهای مستحب بسیار است و این نوشته گنجایش تمام آنها را ندارد، اما برخی از آنها را که اهمیت بیشتری دارد می آوریم(669):

نماز غفیله

یکی از نمازهای مستحبی، نماز غفیله است که پس از نماز مغرب خوانده می شود.

کیفیت نماز غفیله

نماز غفیله دو رکعت است، در رکعت اول، پس از حمد، به جای سوره، این آیه خوانده می شود(670):
و ذا النون اذ ذهب مغا صبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین.
و در رکعت دوم، پس از حمد، به جای سوره، این آیه خوانده می شود:
و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لاحبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
و در قنوت آن این دعا خوانده می شود:
اللهم انی اسالک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تغفرلی ذنوبی (671) اللهم انت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسالک بحق محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی(672).