فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - کسی که آب نداشته یا آب برای او ضرر داشته و تیمم بدل از غسل جنابت کرده، آیا می تواند نماز را با جماعت بخواند و می تواند به مسجد برود و حکم در خواندن قرآن چیست؟
ج - مانع ندارد و حکم کسی را دارد که غسل کرده است(229).

پرسش

1 - در چه صورتی در تنگی وقت باید بجای وضو یا غسل، تیمم کرد؟
2 - تیمم بر موزائیک، بتون، خشت، کاشی و کوزه چه حکمی دارد؟
3 - در چه صورتی جستجو برای پیدا کردن آب واجب نیست؟
4 - ایا می دانید کسی که یک دست او از آرنج قطع شده چگونه باید تیمم کند؟
5 - کدامیک از شرایط وضو، شرط صحت تیمم نیز هست؟
6 - آیا جنب می تواند با تیمم بدل از غسل به مسجد برود؟

درس (16) طهارت (2)

از جمله مسائلی که دین اسلام به آن اهمیت فوق العاده ای داده و مقررات ویژه ای برای آن دارد، مساله طهارت و پاکیزگی بدن و محیط زندگی است. تا آنجا که یکی از شرایط قبولی برخی عبادات از جمله نماز و طواف پاکی بدن و لباس است، و بخش عمده ای از احکام شرعی نیز به این امر اختصاص یافته است.
در درس 6 گفته شد، افزون بر طهارت روح و باطن که با انجام وضو، غسل یا تیمم حاصل می شود، بدن و لباس نمازگزار باید از نجاسات (آلودگیها) پاک باشد.
لباس نماز گزار، علاوه بر طهارت، شرایط دیگری نیز دارد که در بحث لباس نمازگزار خواهد آمد.
طهارت غیر از نظافت و نجاست غیر از کثافت است. ممکن است چیزی تمیز باشد ولی از نظر احکام اسلام پاک نباشد، خواسته اسلام، هم طهارت است و هم نظافت؛ یعنی انسان باید به فکر پاکی و تمیزی خود و محیط و زندگی اش باشد و اکنون سخن درباره طهارت است:
برای پاکی از نجاسات، شناخت آنها و راه پاک کردن اشیاء نجس نیز لازم است(230).
صفحه 97 نیاز به اسکن دارد.
1 - ادرار و مدفوع انسان و تمامی حیوانهای حرام گوشت که خون جهنده دارند نجس است مثل گربه و روباه.
2 - ادرار و مدفوع حیوانهای حلال گوشت، مانند گاو و گوسفند و حیوانهایی که خون جهنده ندارند، مانند: مار و ماهی پاک است(231).
3 - بول و غایط حیوانهایی که گوشت آنها مکروه است پاک می باشد؛ مانند اسب و الاغ(232).
4 - فضله پرندگان حرام گوشت؛ مانند کلاغ نجس است(233).