فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

آوای ولایت

چو آوای ولایت گوش کردم - زلال عاشقی را نوش کردم
بسیجی گشتم و بیباک و نستوه - چراغ خصم دون خاموش کردم

عاشوراییان

از نسل و تبار سرخ عاشورایند - در آینه ی ظهور حق پیدایند
مرگ از پس این بسیجیان بر ناید - چون زنده ی یا مهدی و یا زهرا یند

در معرکه های عشق

در معرکه های عشق غوغا کردیم - در سینه ی عاشقان حق جا کردیم
با اذن خدا نصیب ما شد نصرت - آتش به دل حریف رسوا کردیم