فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

قسمت دوم: نگاه عشق

خوشا به حال شیعیان و پیروان قائم ما که در زمان غیبت او منتظر ظهور، و در زمان ظهور مطیع، او هستند. آن ها اولیای خدایند که ترس و اندوهی برای آنان وجود ندارد.
امام صادق (ع)

دعای فرج

الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المستکی و علیک المعول فی الشدة والخاء الهم صل علی محمد و ال محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقکم فرجاعا جلا غریبا کلمح البصیرا و هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکمانا ناصران پا مولانا یا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی ادرکنی الساعته الساعته الساعته العجل العجل العجل یاارحم الراحمین بحق محمد وال الطاهرین

استغاثه

الا ای مهدی موعود! دریاب - ال ای قائم مسعود! در یاب
جهان شد در غرقه در ظلم و تباهی - الا ای حجت معبود! در یاب