فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

مژده

جلمه هایی ز نور بنشانید - عطر و مشک و گلاب افشانید
تک سواری ز دور می آید - در رکابش شعور می آید
گلعذاری صبور می آید - قامتی غرق نور می آید
برتر از ماه و هور می آید
بانگ تکبیر سر دهید اکنون - شوق گلخنده ها کنید افزون
آه... زنجیریان استبداد! - دل پریشان خسته ازبیداد
از جفا و ستم زده فزیاد - رنج و دل مردگی برید از یاد
از غم و غصه ها شوید آزاد
شاد باشید و همچو گل باشید - آب و جارو کنید و گل بپاشید
مژده! عشق و سرور می آید - نوری از کوه طور می آید
وعده بخش ظهور می آید - غایب در ظهور می آید
مهدی آن نور نور می آید

قسمت دوم: نگاه عشق

خوشا به حال شیعیان و پیروان قائم ما که در زمان غیبت او منتظر ظهور، و در زمان ظهور مطیع، او هستند. آن ها اولیای خدایند که ترس و اندوهی برای آنان وجود ندارد.
امام صادق (ع)

دعای فرج

الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المستکی و علیک المعول فی الشدة والخاء الهم صل علی محمد و ال محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقکم فرجاعا جلا غریبا کلمح البصیرا و هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکمانا ناصران پا مولانا یا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی ادرکنی الساعته الساعته الساعته العجل العجل العجل یاارحم الراحمین بحق محمد وال الطاهرین