فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

زیارت امام زمان

السلام علیک یا حجة اللَّه فی ارضه السلام علیک یا عین اللَّه فی خلق السلام علیک یا نور اللَّه الذی یهتدی به المهتدون ویفرج به عن المومنین السلام علیک ایها المهذب الخالف السلام علیک ایها الولی الناصح السلام علیک یا سفیتة النجات السلام علیک و علی ال بینک الطیبین الطاهرین السلام علیک عجل اللَّه لک ما وعدک من النصر و ظهور الامر السلام علیک یا مولای انا مولاک عارف باولاک واخریک اتقرب الی اللَّه تعالی بک بال بیتک و انتظر ظهورک و ظهور الحق علی یدیک و اسئل اللَّه ان یصلی علی محمد وان یجعلنی من المنتظرین لک والتابعین والناصرین لک علی اعدائک والمستشهدین بین یدیک فی جملة اولیائک یا مولای یا صاحب الزمان صلوات اللَّه علیک و علی ال بیتک هذا یوم الجمعه و هویومک المتوقع فیه ظهورک والفرج فیه للمومنین علی یدیک وقتل الکافرین بسیفک وانایا مولای فیه ضیفک و جارک و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام و مامور بالضیافة والاجارة فاضفنی و اجزنی صلوات اللَّه الیک و علی اهل بیتک الطاهرین

قسمت اول: گل عشق

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذا السائه وفی کل ساعه ولیا وحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا

طلیعه سحر

می گشایم دریچه ای به بهار - گاه میلاد نو در شب تار
جاودانه ترین بهار تویی - ای گل عشق! ای همشه بهار
نور سبزت طلیعه سحر است - شام ما بامداد کن تو، نگار!
جرعه نوشان نور تشنه لبند - ابر رحمت! ببار ونور ببار
شام یلدای انتظار ببین - برده از عاشقانت صبر و قرار
در فراقت جهانیان به غمند - از غمت جمله خلق ازر و نزار
چشم بزه به انتظار تواند - یادگاران لاله های دیار
تو بیا تا شکوفه خنده زند - سر دهد، نغمه کبک و قمری و سار
رخصتی تا به بوی عشق رسیم - ای تو در کوی عشق یکه سوار!
از شراب ظهور مست شویم - میسپاریم سر به پای بهار