فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

با یاد مولا علی (ع)در سوک فاطمه ی زهرا(س)

در غروب تلخ تو

خورشید را گریست
خورشید را گریست
آن نخل سر فراز مدینه
آن نخل سرفراز زمین و زمانه
آن تنها
تنها
تنها
تنهاترین مرد!
خورشید را گریست
در غروب تلخ
تلخ
تلخ
تلخ تو، ای نور!
ای بیکرانه ترین عشق!
خورشید را گریست
و تنهاترین تنهایان شد
آن تنها
تنها
تنها
تنهاترین مرد!
وچاههای آشنای مدینه
به غمگساران تنهاترین یار
خاموش و تلخ
فسردند.
اینک، این ما
ستارگان کوچک گریان
که غمگنانه می سوزیم
در کهکشان بی پناهی و غربت
با یاد تو
که کوثر بی کرانه ی عشقی
و یاد او
که خورشید را گریست
آن تنهاترین مرد
آن تنهای تنهایان!

30/8/70

دفتر دوم مهدی موعود (عج)

طاووس بهشتیان
رسول خدا(ص) فرمود:
المهدی طاووس اهل الجنة
مهدی (عج) طاووس اهل بهشت است.
بحار الانوارجلد 51 -صفحه 91