فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

بهار گمشده

آن شب که در بقیع
-در ناکجای تاریخ -
پیکر کبود عسق را
به خاک سپردند،
دستان نامرئی ماهتاب
بهار را
از تقویم عشیره ی ما
زدود.
آه...! ای بهار گمشده!
باما عطوفتی
ما، نسل بی بهار!

4/8/74

با یاد مولا علی (ع)در سوک فاطمه ی زهرا(س)

در غروب تلخ تو

خورشید را گریست
خورشید را گریست
آن نخل سر فراز مدینه
آن نخل سرفراز زمین و زمانه
آن تنها
تنها
تنها
تنهاترین مرد!
خورشید را گریست
در غروب تلخ
تلخ
تلخ
تلخ تو، ای نور!
ای بیکرانه ترین عشق!
خورشید را گریست
و تنهاترین تنهایان شد
آن تنها
تنها
تنها
تنهاترین مرد!
وچاههای آشنای مدینه
به غمگساران تنهاترین یار
خاموش و تلخ
فسردند.
اینک، این ما
ستارگان کوچک گریان
که غمگنانه می سوزیم
در کهکشان بی پناهی و غربت
با یاد تو
که کوثر بی کرانه ی عشقی
و یاد او
که خورشید را گریست
آن تنهاترین مرد
آن تنهای تنهایان!

30/8/70