فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

آینه ی عصمت

تویی کوثر، تویی زهرا، تویی نور - تویی آینه ی عصمت، تویی، هور
معطر غنچه ی باغ رسالت! - تویی خنیاگر عفت تویی حور

3/9/73

نور رخشا

تو را پنهان و پیدا می سرایم - تو را این جا و آن جا می سرایم
به گلخند امید و شاد کامی - تو را پر شور و غوغا می سرایم
میان گریه های شامگاهی - تو را تنهای تنها می سرایم
تو محبوب خدای عاشقانی - تو را محبوب یکتا! می سرایم
تو تک بیت غزل های خدایی - تو را ای بیت شیوا! می سرایم
تو بودی بضعه ی والا پیمبر - تو را ای دخت والا! می سرایم
تومام مهربان باب بودی - تو را ام ابیها! میسرایم
تو خاتون علی (ع)مولای عشقی - تو را خاتون مولا! میسرایم
چه نیکو پروریدی نو گلانت - تو را مام شکیبا! میسرایم
تو کوثر بودی و فیض الهی - تو را ای فیض پایا! میسرایم
بهین الگوی زنهای جهانی - تو را ای فخر زنها! می سرایم
فروغ چهرات می تابد امشب - تو را ای نور رخشا! می سرایم

2/9/73

بیت الاحزان

به شوق تو
از کوچه کوچه های مدینه
گذشتم؛
تا بیت الا حزان تو را
با ستاره های اشک
بیارایم.
حرامیان
بیت الاحزان را
تاب نیاورده بودند
آن سان که
فریاد رسواگرت را!
به بوی تو
مدینة النور را
به سوی غریبانه ترین گوشه ی تاریخ
در نور دیدم
تا در پنهان ترین سمت بقیع
مظلومیت کبود تو را
بر گور نهفته ات
به گریه بنشینم.
شحنه ها
گریستن را
اجازات ندادند
آن سان که...
برهنه پا و بغض آلود
به نخلستانهای مدینه
دویدم
تا آتشفشان بغض را
در چاه ساران خاموش
بغرم.
دریغا!...
دریغا، در هیچ سمت سویی
چاهی گوشوده ندیدم.
اینک، این من!
شاعر گریه های خاموش تاریخ
در بیت الاحزان دل، اندوهگینم.

1370- پاییز