فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

در آینه حیرت

گفتم از دریای ژرف پاکی زهزا (س)
قصه ها خواهم خواند
گفتم آن خورشید رخشان حقیقت را
در اینه خواهم تاباند...
شبنم،
از دریا،
چه سان گوید
کرمک شبتاب،
از خورشید؟!
گفتم از جنگل بشکوه عفافش
نغمه ها گویم
گفتم از کوه غرورانگیز ایمان سترگش
ره به کوی دوست جویم...
بوته،
از جنگل،
چه سان گوید
کاه برگ،
از کوه؟!
گفتم از هستی رمز آلوده ی ام ابیها
رازها خواهم گشود
گفتم از آن کوثر جوشان عشق دوست
شعرها خواهم سرود...
ذره،
از، هستی، چه سان گوید
شاعر،
از کوثر؟!
من،
چه سان گویم ز تو،
ای فاطمه،
ای نور،
من،
چه سان گویم ز تو،
ای نبض هستی!
فاطمه !
محبوب رب من!

راز، هستی

تو کوثر عشق و راز،هستی، هستی - محبوبه ی بی نیاز، هستی، هستی
تو جلوه ی لایزالی، هستی - آرامش دلنواز، هستی، هستی

11/8/75

میلاد نور

زمین نور و فلک نور و سما نور - دل و جان و سر و پای شما نور
بهشتی دختران پر شور بارند - در این میلاد از سوی خدا نور