فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

بهار گمشده

فاطمه حوریه ای است که به صورت انسان، هر وقت مشتاق بوی بهشت می شوم او را می بویم
پیامبر اکرم(ص)
اشهد آن فاطمته بنت رسول اللَّه عصمة اللَّه الکبری و حجة اللَّه علی...

در آینه حیرت

گفتم از دریای ژرف پاکی زهزا (س)
قصه ها خواهم خواند
گفتم آن خورشید رخشان حقیقت را
در اینه خواهم تاباند...
شبنم،
از دریا،
چه سان گوید
کرمک شبتاب،
از خورشید؟!
گفتم از جنگل بشکوه عفافش
نغمه ها گویم
گفتم از کوه غرورانگیز ایمان سترگش
ره به کوی دوست جویم...
بوته،
از جنگل،
چه سان گوید
کاه برگ،
از کوه؟!
گفتم از هستی رمز آلوده ی ام ابیها
رازها خواهم گشود
گفتم از آن کوثر جوشان عشق دوست
شعرها خواهم سرود...
ذره،
از، هستی، چه سان گوید
شاعر،
از کوثر؟!
من،
چه سان گویم ز تو،
ای فاطمه،
ای نور،
من،
چه سان گویم ز تو،
ای نبض هستی!
فاطمه !
محبوب رب من!

راز، هستی

تو کوثر عشق و راز،هستی، هستی - محبوبه ی بی نیاز، هستی، هستی
تو جلوه ی لایزالی، هستی - آرامش دلنواز، هستی، هستی

11/8/75