فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

قسمت اول: محمد(ص) آینه دار عشق

صالح عطار زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجواالله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا
رسول خدا برای شما الگوی شایسته است برای آن کس که برای خدا و روز قیامت امیدوار باشد و خدا را بسیار یاد کند.
احزاب/21

میلاد آیینه دار عشق

میم و حاء و میم و دال آید کنار یکدیگر - تا شود مجموع آن گل پیکر خیر البشر
آن که میلادش شکوفا کرد یاس و یاسمن - در نوا آورد مرغ و سار را بر هر شجر
آن که میلادش شکاف انداخت در طاق شهان - سرد و خامش کرد آتشگاه و گفت: انیت خبر!
آن که میلادش به مکه نور بخشد - آن که یثرب را طراوت داد اندر هر گذر
آن که بطحا را معطر کرد با لبخنده اش - آن که دنیا را دگرگون ساخت با یمن نظر
آن که نورش خلق شد پیش از تمام نورها - گشت برتر از گروه و زمره ی پیغامبر
آن که ایمان را حیاتی تازه داد - با کلامش کرد آن را نخل سبز و پر ثمر
آن که مردم معجزی دارد نمایان با شکوه - در دل جان حق پویان نماید بس اثر
روزگاری، هست ردالشمس اعجازش مبین - گاه دیگر کند با سر انگشتان کند شق القمر
آن که در معراج تا دیدار جانان پیش رفت - گشت او از قاب قوسینی به حق نزدیکتر
آن که بتها را شکست و جهل و ظلمت را گسست - آن که از نور جمالش دهر شد با زیب و فر
آن که شد آیینه دار عشق جانان در زمین - راز سبز رویش آلاله ها در بوم و بر
آن که قهرش میزند آتش به جان کافران - آن که لطفش می رهاند مومنان از هر شرر
آن که دارد کوثری جوشان و پاک و بی زوال - تا بیاید عشق یزدان تا ابد در دل مقر
آن که حیدر گشت یارو و یاور جان بر کفش - آن که سبطینش به جنت بر کسان، هستند سر
آن که شد خورشید رخشان پر فروغ و ماندگار- آن که شد باران رحمت بر خلایق بی شمر
آن که نامش می تراود از سراپای وجود - آن که یادش می زداید قلب را از ، هر خطر
میم و حاو و میم دال، آری! محمد مقصد است - کاو شود از رحمتش ما را به جنت، راهبر
آن بشیرو منجی مستضعفان و بردگان - آن سلام بیکران بر خستگان در به در
آن بزرگا مرد وحدت بخش، آن روح سترگ - آن که شد سوگند خدا بر جان او شد مستقر
10/5/75

عشق باران می شود غار حرا

باز امشب عشق باران میشود غار حرا - گلشن جان نگاران می شود غار حرا
میتراود عشق از بال و پر روح القدس - عشق باران عشق باران می شود غار حرا
می چکد تک جرعه ای از باده ی مینای وحی - می گساران میگساران می شود غار حرا
اقرأ آنگه بازاقرأ می شود جاری به لب - از زلالش چشمه ساران می شود غار حرا
من نمی دانم! چه خوانم؟نغمه ای لرزان اوست - کز نوایش پر، هزاران میشود غار حرا
بانگ اقرأبسم ربک لاله سان روید به شب - لاله زاران لاله زاران می شود غار حرا
رعشه ای از عشق و مستی می فتد بر جان یار - در پی اش آسیمه ساران می شود غار حرا
می دهد از عرقهای تن پاک رسول - گلبهاران، گلبهاران، می شود غار حرا
می گشاید سینه اش، گلبانگ حق سر می دهد - بر سماعش دل سپاران می شود غار حرا
محبط وحی الهی می شود جانان دوست - از شکوهش ماندگاران می شود غار حرا
می نوازد تنگنایی غار را با نور عشق - یادگاران یادگاران می شود غار حرا
می نهد گلبوسه صالح جای پایت را، امین! - باز امشب عشق باران می شود غار حرا

9/10/73