فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

مناجات توبه کنندگان

به نام خداوند بخشاینده مهربان
خدایا خطاها (و گناهان)، مرا لباس خواری پوشانیده و دوری از تو جامه بیچارگی بر تنم انداخته و جنایت بزرگ، دلم را میرانده، پس زنده اش کن به وسیله توبه و بازگشت، ای امید و مقصودم و ای مطلوب و آرزویم! به عزتت سوگند برای گناهانم جز تو بخشنده ای نمی یابم و برای شکستگیم جز تو جبران کننده ای نمی بینم و با آه ناله و فروتنی به سوی تو آمدم و با خواری به سویت روی آوردم. پس اگر تو مرا از درگاه خود برانی، دیگر به چه کسی روی آورم و اگر تو مرا از نزد خود باز گردانی، به چه کسی پناه برم! پس آه (و افسوس) از شرمندگیم و رسواییم، وای از اندوه کردار زشت و کار بدم!
از تو درخواست می کنم ای آمرزنده گناه بزرگ و ای شکسته بند استخوان شکسته که ببخشی گناهان نابود کننده ام و بپوشانی بر من زشتی های پنهانی رسوا کننده، و مرا از عرصه قیامت از نسیم جان بخش عفو و آمرزشت جدا مسازی و از (لباس) زیبایی گذشت و چشم پوشی خویش، برهنه ام ننمایی.
خدایا! سایه ابر رحمتت را بر گناهانم بینداز و باران مهربانی و لطف را برای شستشوی بدی هایم بفرست. خدایا آیا بنده فراری جزام هل یجیره من سخطه احد سواه. الهی ان کان الندم علی الذنب توبه فانی و عزتک من النادمین و ان کان الاستغفار من الخطیئه حطه فانی لک من المستغفرین لک العتبی حتی ترضی. الهی بقدرتک علی تب علی و بحلمک عنی اعف عنی و بعلمک بی ارفق بی.
الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه فقلت: توبوا الی الله توبه نصوحا(260) فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. الهی ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک.
الهی ما انا باول من عصاک فتبت علیه و تعرض لمعروفک فجدک علیه یا مجیب المضطر یا کاشف الضر یا عظیم البر یا علیما بما فی السر یا جمیل الستر استشفعت بجودک و کرمک الیک و توسلت بحنانک (بجنابک) و ترحمک لدیک فاستجب دعائی و لا تخیب (فیک) رجائی و تقبل توبتی و کفر خطیئتی بمنک و رحمتک یا ارحم الراحمین(261).
به درگاه مولایش بازگردد؟ یا کسی هست که از خشم (مولایش) او را پناه دهد؟ خدایا اگر پشیمانی بر گناه، توبه است، به عزتت سوگند من از پشیمانانم و اگر آمرزش خواهی از اشتباه (گناه) را پاک کند، پس من از آمرزش خواهانم. برای توست که مرا سرزنش کنی تا خشنود شوی. خدایا به قدرتی که بر من داری، توبه ام را بپذیر و به بردباریت از من گذشت کن و به دانشی که داری با من مدارا کن.
خدایا تویی که دری از بخشش به روی بندگانت باز کردی و نامش را توبه گذاشتی و فرمودی با توبه خالصانه به سوی خدا باز گردید؛ پس عذر آن که از این در باز شده، غفلت نماید، چیست؟! خدایا گناه کردن از سوی بنده ات زشت است، ولی گذشت از تو نیکوست.
خدایا! من نخستین کسی نیستم که گناه کرده و توبه اش را پذیرفتی و خواستار احسانت شده، تو به او احسان کردی، ای دادرس بیچاره! ای برطرف کننده غم! ای بزرگ احسان! ای آگاه از احساس نهال! ای نیکوی پرده پوش (بر گناهانم)، نزد تو جود و کرمت شفیع گردانم و به مهربانیت و ترحمت توسل نمودم. پس دعایم را اجابت کن و امیدم را به نومیدی مبدل نساز و توبه ام را بپذیر و خطاهایم را به کرم و مهربانیت نابود کن. ای مهربان ترین مهربانان.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم رب انی قصدت الیک باخلاص توبه نصوح و تثبیت عقد صحیح و دعاء قلب جریح و اعلان قول صریح.
اللهم رب فتقبل منی انابه مخلص التوبه و اقبال سریع الاوبه و مصارع تجشع الحوبه و قابل رب توبتی بجزیل الثواب و کریم الماب و حط العقاب و صرف العذاب و غنم الایاب و ستر الحجاب.
و امح اللهم رب بالتوبه ما ثبت من ذنوبی و اغسل بقلوبها جمیع عیوبی واجعلها جالیه لرین قلبی شاحذه لبصیره لبی غاسله لدرنی مطهره لنجاسه بدنی مصححه فیها ضمیری عاجله الی الوفاء بها مصیری.
و اقبل رب توبتی فانها بصدق من اخلاص نیتی و محض متن تصحیح بصیرتی و احتفال فی طوبتی و اجتهاد فی لقاء سریرتی و تثبیت انابتی و مسارعه الی امرک بطاعتی.

مناجات طلب توبه

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا! با یکدلی توبه ای خالصانه و پایداری به پیمانی درست و با درخواست دلی پریشان، و گرفتاری آشکار به تو روی آوردم.
خدایا! توبه خالص و به بازگشتی با شتاب روی آوردن، و به خاک افتادن با فروتنی گناهم. پروردگار از توبه ام به پاداشی شایان استقبال کن و بازگشتی با کرامت و ریزش کیفر و برداشتن عذاب و بهره ای از بازگشت (به سوی تو) و پوشاندن گناه را از من بپذیر.
خدایا! نابود کن آنچه از گناهانم ثبت گشته، به پذیرش (توبه ام) تمام عیب هایم را به سوی آن را پرتوبخش دلم ساز و ذخیره کننده روشنایی خردم قرار ده! در حالی که شتابنده به سوی وفای به آن گردم.
پروردگارا! توبه ام را که از روی اخلاص (و یکدلی) نیتم برآید و خالص از روی درستی بینایی ام، و توجه همه جانبه نهانم، و کوشش در پاکی درونم و پا بر جایی بر بازگشتم و با شتاب به سوی فرمانت به فرمانبرداریم، بپذیر.
واجعل اللهم رب عنی بالتوبه ظلمه الاصرار وامح بها ما قدمته من الاوزار واکسنی بها لباس التقوی و جلابیت الهدی فقد جعلت ربق المعاصی عن جلدی و نزعت سربال الذنوب عن جسدی متمسکارب بقدرتک مستعینا علی نفسی بعزتک مستودعا توبتی من النکث بخفرتک معتصما من الخذلان بعصمتک مقرا بلا حول و لا قوه الا بک(262).
خدایا! از پافشاری و تاریکی بر گناه به وسیله توبه، درخشانش بنما و آنچه از پیش داشتم، از بار گناهانم نابود کن و جامه پرهیزکاری و روپوش های هدایت را به من بپوشان؛ زیرا کمند نافرمانی را از خود کنده و پیراهن گناهان را از پیکر بیرون آوردم. پروردگار! به نیروی قدرتت تکیه کرده ام. به عزتت سوگند برای خود کمک می جویم و از شکست توبه ام، خود را در حمایتت سپارنده ام. چنگ زنم از خواری به نگهداریت، در حالی که گوینده جمله لا حول و لا قوه الا بک(263) هستم.