فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

مناجات التائبین

بسم الله الرحمن الرحیم
الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبه یا املی و بغیتی و یا سولی و منیتی فو عزتک ما اجد لذنوبی سواک غافرا ولا اری لکسری غیرک جابرا و قد خضعت بالانابه الیک و عنوت بالاستکانه لدیک فان طردتنی من بابک فبمن الوذ و ان رددتنی عن جنابک فمن اعوذفوا اسفا من خجلتی و افتضاحی و الهفا من سوء عملی و اجتراحی.
اسالک یا غافر الذنب الکبیر و یا جابر العظم الکسیر ان تهب لی موبقات الجرائر و تستر علی فاضحات السرائر و لا تخلنی فی مشهد القیامه من برد عفوک و عفرک و لا تعرنی من جمیل صفحک و سترک.
الهی ظلل علی ذنوبی غمام رحمتک و ارسل علی عیوبی سحاب رافتک. الهی هل یرجع العبد الابق الی مولاه

مناجات توبه کنندگان

به نام خداوند بخشاینده مهربان
خدایا خطاها (و گناهان)، مرا لباس خواری پوشانیده و دوری از تو جامه بیچارگی بر تنم انداخته و جنایت بزرگ، دلم را میرانده، پس زنده اش کن به وسیله توبه و بازگشت، ای امید و مقصودم و ای مطلوب و آرزویم! به عزتت سوگند برای گناهانم جز تو بخشنده ای نمی یابم و برای شکستگیم جز تو جبران کننده ای نمی بینم و با آه ناله و فروتنی به سوی تو آمدم و با خواری به سویت روی آوردم. پس اگر تو مرا از درگاه خود برانی، دیگر به چه کسی روی آورم و اگر تو مرا از نزد خود باز گردانی، به چه کسی پناه برم! پس آه (و افسوس) از شرمندگیم و رسواییم، وای از اندوه کردار زشت و کار بدم!
از تو درخواست می کنم ای آمرزنده گناه بزرگ و ای شکسته بند استخوان شکسته که ببخشی گناهان نابود کننده ام و بپوشانی بر من زشتی های پنهانی رسوا کننده، و مرا از عرصه قیامت از نسیم جان بخش عفو و آمرزشت جدا مسازی و از (لباس) زیبایی گذشت و چشم پوشی خویش، برهنه ام ننمایی.
خدایا! سایه ابر رحمتت را بر گناهانم بینداز و باران مهربانی و لطف را برای شستشوی بدی هایم بفرست. خدایا آیا بنده فراری جزام هل یجیره من سخطه احد سواه. الهی ان کان الندم علی الذنب توبه فانی و عزتک من النادمین و ان کان الاستغفار من الخطیئه حطه فانی لک من المستغفرین لک العتبی حتی ترضی. الهی بقدرتک علی تب علی و بحلمک عنی اعف عنی و بعلمک بی ارفق بی.
الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه فقلت: توبوا الی الله توبه نصوحا(260) فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. الهی ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک.
الهی ما انا باول من عصاک فتبت علیه و تعرض لمعروفک فجدک علیه یا مجیب المضطر یا کاشف الضر یا عظیم البر یا علیما بما فی السر یا جمیل الستر استشفعت بجودک و کرمک الیک و توسلت بحنانک (بجنابک) و ترحمک لدیک فاستجب دعائی و لا تخیب (فیک) رجائی و تقبل توبتی و کفر خطیئتی بمنک و رحمتک یا ارحم الراحمین(261).
به درگاه مولایش بازگردد؟ یا کسی هست که از خشم (مولایش) او را پناه دهد؟ خدایا اگر پشیمانی بر گناه، توبه است، به عزتت سوگند من از پشیمانانم و اگر آمرزش خواهی از اشتباه (گناه) را پاک کند، پس من از آمرزش خواهانم. برای توست که مرا سرزنش کنی تا خشنود شوی. خدایا به قدرتی که بر من داری، توبه ام را بپذیر و به بردباریت از من گذشت کن و به دانشی که داری با من مدارا کن.
خدایا تویی که دری از بخشش به روی بندگانت باز کردی و نامش را توبه گذاشتی و فرمودی با توبه خالصانه به سوی خدا باز گردید؛ پس عذر آن که از این در باز شده، غفلت نماید، چیست؟! خدایا گناه کردن از سوی بنده ات زشت است، ولی گذشت از تو نیکوست.
خدایا! من نخستین کسی نیستم که گناه کرده و توبه اش را پذیرفتی و خواستار احسانت شده، تو به او احسان کردی، ای دادرس بیچاره! ای برطرف کننده غم! ای بزرگ احسان! ای آگاه از احساس نهال! ای نیکوی پرده پوش (بر گناهانم)، نزد تو جود و کرمت شفیع گردانم و به مهربانیت و ترحمت توسل نمودم. پس دعایم را اجابت کن و امیدم را به نومیدی مبدل نساز و توبه ام را بپذیر و خطاهایم را به کرم و مهربانیت نابود کن. ای مهربان ترین مهربانان.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم رب انی قصدت الیک باخلاص توبه نصوح و تثبیت عقد صحیح و دعاء قلب جریح و اعلان قول صریح.
اللهم رب فتقبل منی انابه مخلص التوبه و اقبال سریع الاوبه و مصارع تجشع الحوبه و قابل رب توبتی بجزیل الثواب و کریم الماب و حط العقاب و صرف العذاب و غنم الایاب و ستر الحجاب.
و امح اللهم رب بالتوبه ما ثبت من ذنوبی و اغسل بقلوبها جمیع عیوبی واجعلها جالیه لرین قلبی شاحذه لبصیره لبی غاسله لدرنی مطهره لنجاسه بدنی مصححه فیها ضمیری عاجله الی الوفاء بها مصیری.
و اقبل رب توبتی فانها بصدق من اخلاص نیتی و محض متن تصحیح بصیرتی و احتفال فی طوبتی و اجتهاد فی لقاء سریرتی و تثبیت انابتی و مسارعه الی امرک بطاعتی.