فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

3 - توبه سبب زیادی رزق روزی

و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی(98)؛
از پروردگار خویش آمرزش بخواهید، سپس به سوی او توبه کنید تا شما را با بهره مندی خوبی تا مدت معین بهره مند سازد.
امیر مومنان علی - علیه السلام - می فرماید:
التوبه تستنزل الرحمه(99)؛
توبه رحمت (خدا) را فرود می آورد.
و نیز آن حضرت فرموده است:
الاستغفار یزید فی الرزق(100)؛
درخواست آمرزش، روزی را زیاد می کند.
مردی به خدمت امام جواد - علیه السلام - شرفیاب شد و گفت:
جعلت فداک انی کثیر المال و لیس یولد لی ولد فهل من حیله؟
قال - علیه السلام -: نعم استغفر ربک سنه فی اخر اللیل ماه مره فان ضیعت ذلک باللیل فاقضه بالنهار، فان الله یقول: استغفروا ربکم انه کان غفارا(101)؛
جانم به قربانت! من ثروت زیادی دارم، اما فرزند ندارم، آیا چاره ای برایم می یابی؟
امام - علیه السلام - فرمودند: آری. یک سال، در نیمه شب صد بار، خالصانه از خدای خود آمرزش بخواه، و اگر شبی فراموش نمودی، آن را در روز غذا کن؛ چرا که خداوند در قرآن می فرماید از پروردگار خویش آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است.

4 - توبه، مورد پذیرش خداوند

و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفوا عن السیئات و یعلم ما تفعلون(102)؛
او کسی است که توبه از بندگان خود می پذیرد و بدی ها را می بخشد و آنچه انجام می دهید، می داند.
امام سجاد - علیه السلام - فرموده اند:
یا من عود عباده قبول الانابه(103)؛
ای آن که بندگان خود را به پذیرفتن پشیمانی (انابه) عادت دادی.
و امام صادق - علیه السلام - می فرماید:
قال الله عزوجل لداود - علیه السلام - یا داود بشر المذنبین و انذر الصدیقین.
قال: کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین؟
قال: یا داود بشر المذنبین انی اقبل التویه واعفو عن الذنب، وانذر الصدیقین الا یعجبوا باعمالهم فانه لیس عبدا نصبه للحساب الا هلک(104)؛
پروردگار به حضرت داوود خطاب کرد: ای داوود! گناهکاران را بشارت ده و حضرت را بترسان.
حضرت داوود عرضه داشت: (خدایا به گناهکاران مژده و به صدیقیان بیم دهم؟
فرمود: به گناهکاران مژده ده که من توبه را می پذیرم و از گناه در می گذرم و صدیقیان را بیم ده که مبادا به کردار خود عجیب کنند و خود بین شوند؛ زیرا بنده ای نیست که به پای حساب کشیده شود جز اینکه هلاک گردد.
از آیه قرآن و روایتی که در سطور گذشته ملاحظه نمودید، استفاده می شود که راه توبه و بازگشت، به روی همگان برای همیشه باز است؛ چنانچه نقل شده است:
خانمی نزد پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - رسید و گفت: یا رسول الله! زنی بچه اش را کشته است، آیا می تواند توبه کند؟
رسول مکرم اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: قسم به خدایی که جان محمد در قدرت اوست، اگر آن زن هفتاد پیامبر را کشته باشد و توبه نماید و پروردگار، راستی او را بداند که دیگر گناهی انجام نمی دهد، توبه اش را می پذیرد و او را می بخشد و در توبه باز است؛ چنانچه در حدیثی آمده است: التائب من الذنب کمن لاذنب له(105).
بنابراین، اگر توبه آدمی این باشد که از همه گناهان و خلاف ها دست بردارد، خداوند لغزش های گذشته او را می بخشد و انسان تائب به منزله بی گناه است.

قدرت توبه

قدرت (و توانایی) توبه این است که دارای منافع بسیار مهمی در دنیاست، آن را در ذیل می خوانید: