فهرست کتاب


هشدارهای قرآنی

علی امامی‏

1 - پرستش خدا

یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون:
ای مردم خدائی را بپرستید که آفریننده شماست و آنانکه پیش از شما بودند باشد که بطاعت و معرفت او پارسا و منزه شوید(1).
(تفسیر): بیشتر افرادی که در برابر خداوند خاضع نیستند و او را پرستش نمی کنند به خاطر این است که در آفرینش خویش و گذشتگان نمی اندیشند.

2 - چگونگی تکلم با پیامبران

یا ایها الذین امنوا لاتقولوا رعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا و للکافرین عذب الیم:
ای اهل ایمان هنگام تکلم با پیامبر به کلمه راعنا تعبیر نکنید راعنا (لفظ ناسزای یهود) (مگوئید از ما رعایت کن) بلکه بگوئید ما را در نظر دارد این سخن را بشنوید که هر کس سخن خدا را از راه عناد نشوند کافر شود(2).
(تفسیر): در زمان پیامبر اسلام(صل الله علیه و آله و سلم) عده ای می خواستند با گفتن کلمه راعنا (یعنی رعایت ما کن) پیامبر اسلام را مسخره کنند و به اصطلاح دست بیندازند.

3 - صبر و مقاومت

یا ایها الذین امنوا استعینوا با الصبر و الصلوه ان الله مع الصبرین:
ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسل جوئید که خداوند یاور صابران است(3).
(تفسیر): در روایات عالیترین صبر را آن دانسته اند که به هنگام فراهم آمدن وسائل گناه انسان خود را کنترل کند و از لذت گناه چشم بپوشد - و کسیکه صبر ندارد ایمان هم ندارد(4).