فهرست کتاب


از هر جا سخنی (1)

سید محمود اسدیان شهر بابکی‏

امام پنجم حضرت باقر (علیه السلام)

اسم - محمد
اسم پدر - علی
اسم مادر - فاطمه
لقب - باقر
کنیه - ابوجعفر
فامیل - قریش
تولد - 3 صفر سال 57 هجری
محل تولد - مدینه طیبه
آغاز امامت - بعد از وفات پدر سال 95 هجری
دوران امامت - 19 سال
وفات - 7 ذی الحجه سال 114 هجری
محل دفن - مدینه در بقیع
سن - 57 سال تقریبا
فرزند - 4 پسر و 2 دختر

امام ششم حضرت صادق (علیه السلام)

اسم - جعفر (علیه السلام)
اسم پدر - محمد
اسم مادر - ام فرود
لقب - صادق (علیه السلام)
کنیه - ابوعبدالله
فامیل - قریش
تولد - 18 ربیع الاول سال 83 هجری
محل تولد - مدینه طیبه
آغاز امامت - بعد از وفات پدر سال 114 هجری
دوران امامت - 34 سال
وفات - 25 شوال 148 در بقیع
سن - 65 سال تقریبا
فرزند - 7 پسر و 3 دختر

امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام)

اسم - موسی (علیه السلام)
اسم پدر - جعفر
اسم مادر - حمیده
لقب - کاظم
کنیه - ابوابراهیم
فامیل - قریش
تولد - صفر سال 128 هجری
محل تولد - ابواء بین مکه و مدینه
آغاز امامت - بعد از وفات پدر سال 148 هجری
دوران امامت - 35 سال
وفات - 25 رجب سال 183 هجری
محل دفن - کاظمین
سن - 55 سال تقریبا
فرزند - 18 پسر و 19 دختر